Stretnutie na ministerstve kultúry Martinou Šimkovičovou

Stretnutie na ministerstve kultúry s Martinou Šimkovičovou bolo plné informácií. Pani
ministerka Martina Šimkovičová dlhodobo pomáha pri problematike s neoprávnene
odobratými deťmi v zahraničí. Oboznámila som pani ministerku s terajšou situáciou ohľadne
detí a rodičov.
Pani ministerku som oboznámila s našou činnosťou čomu všetkému sa venujeme. Jednou
z aktivít sú šikovné ručičky v Lehote, kde sa venujem rôznym prácam. Medzi činnosti patrí
zachováva naše tradície ako je výroba ručne sviečok, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie vajíčok
a paličkovanie.
Bolo to naše prvé stretnutie po jej vymenovaní a verím, že čoskoro budeme znova spolu.
Dagmar Szabó

Stretnutie za okrúhlym stolom – Dieťa je DAR, nie tovar

Okrúhly stôl pod názvom “Dieťa je dar, nie tovar.”

Lúč pre Dieťa od svojho vzniku sa zaoberá neoprávnenými odoberaniami slovenských detí v zahraničí. Naša organizácia dlhodobo pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách ako domáce násilie, vyňaté deti z rodín. Som názoru, že každé dieťa má právo vyrastať v svojej krajine, v svojej kultúre v rodnom jazyku. Vzhľadom na bohaté skúsenosti som v spolupráci s Komisariátom pre deti pozvala inštitúcie na spoločné stretnutie za okrúhlym stolom.

Komisár totiž rieši nielen práva detí, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ale všetkých slovenských detí. To znamená aj detí z rodín, ktoré odišli do zahraničia, avšak ponechali si slovenské občianstvo. V minulom roku poskytli naše úrady súčinnosť v 128 nových prípadoch odobratia maloletých detí slovenským rodinám. Ide stále o alarmujúco vysoké číslo. Musíme dbať na preventívne opatrenia, najmä edukáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj tých, ktorí ešte len plánujú odísť, aby vnímali legislatívne rozdiely jednotlivých krajín.

Silná téma ktorá je zameraná na stratené, alebo v lepšom prípade odobraté slovenské deti v sociálnom systéme krajín súčasnej a bývalej monarchie, alebo ČR, Rakúska, Nemecka, proste krajín, kde sa nachádza veľký počet krajanov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia dotknutých inštitúcií ako CIPC, UKPD, MZV SR, známa detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová a Iveta Galbavá, kde samotní konzulárni pracovníci ktorí sa do diskusie mali možnosť pripojiť online, hovorili aj o konkrétnych prípadoch v daných oblastiach. Ako organizátorka a dlhoročná bojovníčka za návrat odobratých slovenských detí v zahraničí, Slovenka žijúca v Anglicku Dagmar Szabó, predsedníčka a zakladateľka Lúču pre Dieťa, som uviedla konkrétne nedostatky v legislatíve, pričom som reálne predstavila ako celý proces odobratia dieťaťa prebehne v Anglicku. V mnohých prípadoch odobratia sú to z pohľadu našej kultúry banality. Preto je veľmi dôležité poznať systémy krajín v ktorých sa rozhodneme založiť rodinu. Každá krajina má svoj systém. A aké máme právomoci a čo by sme mali urobiť v takom prípade ako prvé, to všetko dnes na pôde Komisára pre deti prebehlo. Venujme sa prosím tejto problematike, pretože naše deti sa nikdy nemôžu stať predmetom obchodu…

Autor : Dagmar Szabó

FOTO: Úrad komisára pre detí

Stretnutie s veľvyslancom Slovenskej republiky v Londýne

V rámci pracovnej cesty vo Veľkej Británii naša predsedníčka oz Lúč pre Dieťa a riaditeľka Sunray for Children sa strela 15.03.2023 s veľvyslancom Slovenskej republiky Róbertom Ondrejcsákom.

Naša zástupkyňa informovala pána veľvyslanca o našej činnosti ktorú vykonávame vo Veľkej Británii. Podávame pomocnú ruku rodinám s deťmi v zložitej situácii. Snažíme sa byť podporou a nájsť správnu cestu po neoprávnenom odobratí detí k návratu do rodiny alebo presunu na Slovensko. Našou snahou je predchádzať takýmto krokom.

Na Slovensku sme na pomoc rodičom s deťmi pri návratových konaniach. Najčastejšie ide o deti po rozvode, rozchode. Vo väčšine sa jedná kde dochádzalo k domácemu násiliu. Ide o veľmi zložité a náročné prípady kde pristupujeme individuálne.

V rámci rozhovoru sa dohodli na ďalšie stretnutie ktoré sa uskutoční čoskoro.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne Veľká Británia , Dagmar Szabó- Lúč pre Dieťa a Sunray for Children , Róbertom Ondrejcsákome veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne

Autor : Alica

Klobúčik – Lehota

Naša organizácia Lúč pre Dieťa v spolupráci z obcou Lehota a mc Obláčik organizuje pravidelné stretnutia pre rodičov s deťmi z Lehoty a z okolia.

Stretnutia sa môže zúčastniť každý, kto má chuť sa prísť zahrať spoločne v priestoroch kultúrneho domu Lehota na poschodí.

Naším cieľom je poskytnúť pomocnú ruku deťom a rodičom, ktorý majú výnimočné deti. Hlavne aby vedeli, že nie sú sami, kde hľadať pomoc. V rámci stretnutí si odovzdávať skúseností, povzbudzovať sa a tak v prijemnom prostredí tešiť sa z každého pokroku.

Sledujte náš fb Klobúčik – Lehota, kde vás budeme informovať o stretnutiach. Budeme realizovať prednášky odborníkov, ktorí vám budú odpovedať na vaše otázky.

Výnimočné deti potrebujú výnimočný prístup.

Popis není dostupný.

Stretnutie predsedníčky Lúč pre Dieťa, Dagmar Szabovej Ďurečkovej s otcom Mariánom Kuffom

V Žakovciach otec Marián Kuffa privítal zástupcov Dohovoru za rodinu, zároveň aj predsedníčku občianského združenia Lúč pre Dieťa Dagmar Szabovu Ďurečkovú. Otec Marián Kuffa previedol všetkých po areály v Žakovciach. Celý areál je domovom pre mnohých ľudí, ktorý dostali druhu šancu na slušný a plnohodnotný život. Zároveň sme spoločne navštívili aj nový detský domov pre deti a matky s deťmi. Deti boli úžasné. Spoločne vytvorili ruženec z balónikov, ktorý sme po spoločnej modlidbe vypustili k nebesám…. Bol to neopísateľne silný zážitok pre všetkých.

V rámci návštevy vypočul Dagmar Szabovu Ďurečkovú o činnosti organizácie Lúč pre Dieťa.
Téma „Dieťa je Dar, nie tovar“, otca Mariána Kuffu veľmi zaujala. Medzinárodnú problematiku detí objasnila na niektorých prípadoch z nášho združenia. V každej krajine platia iné zákony a je iný sociálny systém. Je to jeden z dôvodov, prečo dochádza k neoprávneným odobratiam detí z biologických rodín. Po odobratí, je veľmi náročné počas súdneho procesu dostať deti späť. Tvrdý boj o deti prostredníctvom súdouv sa tiahne niekedy aj roky. Úlohou našej organizácie je podať pomocnú ruku, aby dieťa umiestnili k biologickým príbuzným, alebo aby bolo premiestnené na Slovensko.

Otec Marinán Kuffa sa osobne stretol s problematikou dieťaťa rodičov z inej krajiny. Tak ako v každej krajine aj na Slovensku sú zákony, pri zapísaní rodičov do rodného listu aj priznanie občianstva pri narodení. V prípade, keď sa nevie dieťa zlegalizovať dokumentmi ohľadne dieťaťa, zároveň matka nedokáže zabezpečiť bývanie a základné potreby, dieťa končí v detskom domove. Zriaďovatelia domovov pre pomoc matkám s deťmi majú tiež legistlatívnu zákonom danú povinnosť. V Žakovciach sa už stretli s najzložitejšími prípadmi.

Otec Marián Kuffa pomáha zraniteľným. Pre nás je veľkým vzorom ako pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú. Pozerať sa na ľudí s pochopením a porozumením. Nie je dôležitá minulosť ale prítomnosť. Záleží nám na budúcnosti. Naším cieľom je podať pomocnú ruku pri záchrane nevinných detí. Preto našou hlavnou myšlienkou je: Dieťa je DAR, nie tovar !

Počas stretnutia sme poprosili aj Otca Mariána Kuffu o modlitbu za návrat odobratých detí k milujúcim rodičom.

Veľké ďakujem za prijatie a duchovnú podporu pre odtrhnuté deti, aby sa vrátili k milujúcim rodinám. Každé dieťa má právo na svoju mamu a otca. Rodičov nikto nenahradí .

Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka…..(dadík)

Autor : Alica

Novou riaditeľkou CIPCu bola začiatkom decembra vymenovaná Mgr. Edita Pfundtner

Naša organizácia Lúč pre Dieťa sa špecializuje na medzinárodnú problematiku maloletých. Našou úlohou je chrániť a pomáhať zraniteľným. Návrat do biologickej rodiny, kde došlo k neoprávnenému odobratiu detí alebo k príbuzným.

Celé roky sme sa snažili spolupracovať pri riešení maloletých detí s CIPCom, no nebolo to vôbec možné. Našu spoluprácu prekazila bývalá pani riaditeľka a tak znemožnila mnohým maloletým deťom sa vrátiť do krajiny pôvodu. Verím, že je to už iba minulosť…

Lúč pre Dieťa(predseda, A Ray of Sunshine for a Child(director) Dagmar Dureckova, CIPC Mgr. Edita Pfundtner(director)

Za našu organizáciu Lúč pre Dieťa a sesterskú fungujúcu na území Veľkej Británie A Ray of Sunshine for a Child osobne popriala predsedníčka/riaditeľka Dagmar Ďurečková novej riaditeľke Edite Pfundtner veľa pracovných úspechov v novej funkcii. Zároveň ju požiadala o možnosť spoločne pomáhať maloletým deťom a rodičom hlavne z krajiny Veľkej Británie, kde sídli A Ray of Sunshine for A Child. Zároveň poinformovala ako to funguje z praxe.

Prvá s ľava: Dagmar Ďurečková -Lúč pre Dieťa(predseda), A ray of Sunshine for a Child(direktor) , v strede : Mgr. Edita Pfundtner-CIPC(riaditeľka) ,prvá Z ľava : Janka Ladická – Pomoc deťom-práva deťom (predseda)

Tohto stretnutia sa zúčastnila ja predsedníčka Janka Ladická z organizácie Pomoc deťom – práva deťom, ktorá poinformovala o problematike v Nórsku.

Veríme, že táto zmena prinesie veľa šťastných návratov detí domov, do našej krajiny, na SLOVENSKO

Autor: Alica

Priateľské stretnutie poslanca NRSR Milana Potockého a predsedničky Dagmar Ďurečkovej

Lúč pre Dieťa a A Ray of Sunshine for a Child požiadal o priateľské stretnutie. Predsednička Lúču pre Dieťa Dagmar Dureckova a pan poslanec Milan Potocký – Poslanec NRSR sa v rozhovore zaoberali témou o medzinárodnej problematike maloletých a návratové konania. Počas stretnutia prebrali citlivu tému odoberanie detí bez dôvodu.

Život v zahraničí je odlišný od života na Slovensku. Ohľadne života rodiny platia iné sociálne smernice a zákony. Je pravdou, že veľa slovákov o tomto nevie a nezistia si rozdiely medzi krjinami. Vrámci toho je aj rozdiel odoberania deti sociálnou službou na základe podozrenia z možného rizika (nepočujúci rodič, zly očný kontakt, dieta je príliš naviazané na matku… ).

Pan poslanec Milan Potocký so záujmom si vypočul skúsenosti z našej praxe. Prebrali jeden konkrétny prípad, kde osobne pomohol pri riešení. Dokázal promptne zareagovať a urgovať, aby rodičia boli čo najskôr s milovanými deťmi. Za čomu patrý veľké ďakujem.

Verím, že naša spolupráca sa bude prehlbovať , aby deti boli v objatí svojich biologických rodičov a širokej rodiny čo najskôr.

Autorka: Alica

Stretnutie Paed Dr. et Mgr. Renátky Ocilkovej a Dagmar Ďurečkovej

Pani Renátka 0cilková je súčasťou Konferencie biskupov Slovenska, združenia katolíckych škôl Slovenska, Kresťanskodemokratického hnutia a Dagmar Ďurečková predsednička Lúču pre Dieťa. Napriek veľkej pracovnej zanepráznenosti si predsa našli čas na stretnutie.

Téma sa niesla ohľadne detí a ľudských práv. Spája nás jeden prípad neoprávnene odobratých detí vo Veľkej Británii. Takéto prípady by sa nemali nikdy stať skutočnosťou. Kompetentný pri odoberaní musia vždy brať ohľad na skutočnosti násilie, zanedbanie dieťaťa atď. a až po dokázaní relevantných skutočností, môže byť dieťa odobrané. Tu sa stal opak. detičky odobrali, na základe možného rizika. Čo v praxi znamená, že skutok sa nestal. Napriek všetkému sú detičky s milujúcimi rodičmi a celou rodinou. Žial aj tento prípad ukazuje na to aká nebezpečná dokáže byť formulka „mozné riziko“ ako zbraň na bezdôvodné odobratie dieťaťa v Západnej Európe.

Tešíme sa na čoskoré stretnutie a prehlbenie spolupráce pomáhať zraniteľným a v ťažkej životnej situácii.

Autorka :Alica

Stretnutie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka a predsedu Lúča pre Dieťa Dagmar Ďurečkovou

Naša predsednička Dagmar Ďurečková v rámci stretávaní a oboznamení práce občianského združenia Lúč pre Dieťa sa stretla na pôde ministerstva práce a sociálnych vecí s ministrom Milanom Krajniakom.

Počas pracovného stretnutia predsedníčka objasnila s dlhoročnou spoluprácou so sesterskou spoločnosťou A Ray of Sunshine for a Child vo Veľkej Británii. Obe organizácie pomáhajú slovenským rodičom a deťom v tých najzložitejších situáciach. Zaoberá sa s neoprávneným odobratých detí.

Veríme, že to bolo prvé stretnutie a bude ich postupne viac.

Autorka : Alica