Priateľské stretnutie poslanca NRSR Milana Potockého a predsedničky Dagmar Ďurečkovej

Lúč pre Dieťa a A Ray of Sunshine for a Child požiadal o priateľské stretnutie. Predsednička Lúču pre Dieťa Dagmar Dureckova a pan poslanec Milan Potocký – Poslanec NRSR sa v rozhovore zaoberali témou o medzinárodnej problematike maloletých a návratové konania. Počas stretnutia prebrali citlivu tému odoberanie detí bez dôvodu.

Život v zahraničí je odlišný od života na Slovensku. Ohľadne života rodiny platia iné sociálne smernice a zákony. Je pravdou, že veľa slovákov o tomto nevie a nezistia si rozdiely medzi krjinami. Vrámci toho je aj rozdiel odoberania deti sociálnou službou na základe podozrenia z možného rizika (nepočujúci rodič, zly očný kontakt, dieta je príliš naviazané na matku… ).

Pan poslanec Milan Potocký so záujmom si vypočul skúsenosti z našej praxe. Prebrali jeden konkrétny prípad, kde osobne pomohol pri riešení. Dokázal promptne zareagovať a urgovať, aby rodičia boli čo najskôr s milovanými deťmi. Za čomu patrý veľké ďakujem.

Verím, že naša spolupráca sa bude prehlbovať , aby deti boli v objatí svojich biologických rodičov a širokej rodiny čo najskôr.

Autorka: Alica