Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó a hosť Kardio- Rudolf Olach

Rozhovor s hosťom Rudolf Olach – Kardio a Dagmar Szabó Lúč pre Dieťa.

Našim spoločným cieľom je pomáhať. Prioritou je ochrániť dieťa pred akýmkoľvek násilím, ponížením alebo zneužívaním. Pokiaľ vás zaujal, skúste nám dať vedieť čo by ste radi od nás počuli na email infp@lucpredieta.com . Ak nás chcete podporiť akoukoľvek sumou, tak prosím do správy pre príjemcu uveďte podpora – dar. Ďakujeme. Majiteľ účtu lúč pre Dieťa Fio banka SK78 8330 0000 0025 0259 2287 FIOZSKBAXXX

Naša nosná myšlienka : Dieťa je DAR, nie tovar !

Autor . Dagmar Szabó

Stretnutie predsedníčky Lúč pre Dieťa, Dagmar Szabovej Ďurečkovej s otcom Mariánom Kuffom

V Žakovciach otec Marián Kuffa privítal zástupcov Dohovoru za rodinu, zároveň aj predsedníčku občianského združenia Lúč pre Dieťa Dagmar Szabovu Ďurečkovú. Otec Marián Kuffa previedol všetkých po areály v Žakovciach. Celý areál je domovom pre mnohých ľudí, ktorý dostali druhu šancu na slušný a plnohodnotný život. Zároveň sme spoločne navštívili aj nový detský domov pre deti a matky s deťmi. Deti boli úžasné. Spoločne vytvorili ruženec z balónikov, ktorý sme po spoločnej modlidbe vypustili k nebesám…. Bol to neopísateľne silný zážitok pre všetkých.

V rámci návštevy vypočul Dagmar Szabovu Ďurečkovú o činnosti organizácie Lúč pre Dieťa.
Téma „Dieťa je Dar, nie tovar“, otca Mariána Kuffu veľmi zaujala. Medzinárodnú problematiku detí objasnila na niektorých prípadoch z nášho združenia. V každej krajine platia iné zákony a je iný sociálny systém. Je to jeden z dôvodov, prečo dochádza k neoprávneným odobratiam detí z biologických rodín. Po odobratí, je veľmi náročné počas súdneho procesu dostať deti späť. Tvrdý boj o deti prostredníctvom súdouv sa tiahne niekedy aj roky. Úlohou našej organizácie je podať pomocnú ruku, aby dieťa umiestnili k biologickým príbuzným, alebo aby bolo premiestnené na Slovensko.

Otec Marinán Kuffa sa osobne stretol s problematikou dieťaťa rodičov z inej krajiny. Tak ako v každej krajine aj na Slovensku sú zákony, pri zapísaní rodičov do rodného listu aj priznanie občianstva pri narodení. V prípade, keď sa nevie dieťa zlegalizovať dokumentmi ohľadne dieťaťa, zároveň matka nedokáže zabezpečiť bývanie a základné potreby, dieťa končí v detskom domove. Zriaďovatelia domovov pre pomoc matkám s deťmi majú tiež legistlatívnu zákonom danú povinnosť. V Žakovciach sa už stretli s najzložitejšími prípadmi.

Otec Marián Kuffa pomáha zraniteľným. Pre nás je veľkým vzorom ako pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú. Pozerať sa na ľudí s pochopením a porozumením. Nie je dôležitá minulosť ale prítomnosť. Záleží nám na budúcnosti. Naším cieľom je podať pomocnú ruku pri záchrane nevinných detí. Preto našou hlavnou myšlienkou je: Dieťa je DAR, nie tovar !

Počas stretnutia sme poprosili aj Otca Mariána Kuffu o modlitbu za návrat odobratých detí k milujúcim rodičom.

Veľké ďakujem za prijatie a duchovnú podporu pre odtrhnuté deti, aby sa vrátili k milujúcim rodinám. Každé dieťa má právo na svoju mamu a otca. Rodičov nikto nenahradí .

Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka…..(dadík)

Autor : Alica

Komisariát pre detí poskytol vyjadenie na našu výzvu STOP testovaniu a očkovaniu na školách

Lúč pre Dieťa obdržal viac ako 1000 emailov od širokej verejnosti. Všetky vaše podnety sme postúpili komisariátu pre deti. Požiadali sme o stanovovisko k našej výzve.

Z vyjadrenia vyplýva, že testovanie a očkovanie v školách z hygienických dôvodov nie je možné. Každé dieťa má svojho pediatra, ktorý pozná zdravotný stav dieťaťa. Ten môže, len so súhlasom rodiča a zápisom do zdravotnej karty vykonať testovanie. Očkovanie môže vykonať len pediater, po dôkladnom vysvetlení a oboznámení o prípadných vedľajších účinkoch, reakcií na očkovanie. Očkovaním tiež nemôže byť podmienená možnosť zúťastňovať sa prezenčnej výučby v škole.

Vychádzajúc z garancií. ktoré v súvislosti s právom na vzdelanie garantuje každému dieťaťu bez rozdielu Dohovor o právach dieťaťa, a právny poriadok Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky, zastávam názor, že testovanie maloletých detí (žiakov) na COVOD 19 bez súhlasu rodičov nie je dovolené. Nie je v súlade s ústavným právom na vzdelávanie  podmieňovať účasť žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19, ak tento žiak nevykazuje symptómy nakazenia chorobou. Rovnako mám výhrady proti ďalšiemu zabezpečovaniu výučby na II. stupni základných škôl a stredných škôl on-line spôsobom.

Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu  urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.

Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu  urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.

V plnom znení stanovisko komisariáta detí: https://komisarpredeti.sk/stanovisko-komisarky-pre-deti-viery-tomanovej-k-nedobrovolnemu-testovaniu-maloletych-deti-na-covid-19-2/

Autor : Dagmar

Stop testovaniu na školách

Nesúhlasíme s avizovanou iniciatívou vykonávať testovanie žiakov a rodičov na školách a preto po konzultácii s komisárkou detských práv sme pripravili výzvu na zhromaždenie nesúhlasných postojov k tomuto kroku. Pošlite nám prosím svoj názor na email dietajedar(at)lucpredieta.com a my všetky doručené správy použijeme k podaniu na úrad OSN pre ochranu ľudských práv. Čím viac podnetov, tým väčšia váha argumentov. Ďakujem vopred za zdieľanie. Chráňme práva našich detí! Dieťa je dar, nie tovar! …

Autor : Alica

DIEŤA JE DAR, nie tovar!

Pridaj sa k našej výzve s heslom: DIEŤA JE DAR, nie tovar! Vyfoť sa v žltom s naším textom a svoju fotku zdieľaj na našej facebookovej stránke : DIEŤA JE Dar, nie tovar , www.facebook.com/dietajedarnietovar

Cieľom tejto výzvy je poukázať na to, ako sa k deťom správame my dospelý. Deti sa narodia v rodinách, kde sa udržuje funkčnosť tradičnej rodiny mama, otec, deti. Sú partnerské vzťahy, kde to tak nie je… Počas života sa dostaneme do zložitých situácií, rozvádzame sa, rozchádzame. V prvom momente sa zaoberáme majetkami, potom je na rade výživné a až na poslednom rade ČO BUDE S DIEŤAŤOM. Počas zdĺhavého súdneho procesu prebieha súdne dokazovanie rodičov a zabúda sa na práva dieťaťa a jeho najlepší záujem. Dieťa potrebuje lekára, prvá vec, čo zaujíma ambulanciu pri návšteve, je kartička poistenca. Napriek tomu, že ide o život dieťaťa. V zložitej životnej situácii dieťa odoberú od rodičov, dočasne umiestnia u pestúnov. Neinformujú blízku biologickú rodinu, DIEŤA postupuje do dlhodobej pestúnskej starostlivosti alebo do adopcie, kde stráca identitu. Zabráňme obchodu z deťmi.

DIEŤA JE DAR, nie tovar !

Autor : Dagmar