Novou riaditeľkou CIPCu bola začiatkom decembra vymenovaná Mgr. Edita Pfundtner

Naša organizácia Lúč pre Dieťa sa špecializuje na medzinárodnú problematiku maloletých. Našou úlohou je chrániť a pomáhať zraniteľným. Návrat do biologickej rodiny, kde došlo k neoprávnenému odobratiu detí alebo k príbuzným.

Celé roky sme sa snažili spolupracovať pri riešení maloletých detí s CIPCom, no nebolo to vôbec možné. Našu spoluprácu prekazila bývalá pani riaditeľka a tak znemožnila mnohým maloletým deťom sa vrátiť do krajiny pôvodu. Verím, že je to už iba minulosť…

Lúč pre Dieťa(predseda, A Ray of Sunshine for a Child(director) Dagmar Dureckova, CIPC Mgr. Edita Pfundtner(director)

Za našu organizáciu Lúč pre Dieťa a sesterskú fungujúcu na území Veľkej Británie A Ray of Sunshine for a Child osobne popriala predsedníčka/riaditeľka Dagmar Ďurečková novej riaditeľke Edite Pfundtner veľa pracovných úspechov v novej funkcii. Zároveň ju požiadala o možnosť spoločne pomáhať maloletým deťom a rodičom hlavne z krajiny Veľkej Británie, kde sídli A Ray of Sunshine for A Child. Zároveň poinformovala ako to funguje z praxe.

Prvá s ľava: Dagmar Ďurečková -Lúč pre Dieťa(predseda), A ray of Sunshine for a Child(direktor) , v strede : Mgr. Edita Pfundtner-CIPC(riaditeľka) ,prvá Z ľava : Janka Ladická – Pomoc deťom-práva deťom (predseda)

Tohto stretnutia sa zúčastnila ja predsedníčka Janka Ladická z organizácie Pomoc deťom – práva deťom, ktorá poinformovala o problematike v Nórsku.

Veríme, že táto zmena prinesie veľa šťastných návratov detí domov, do našej krajiny, na SLOVENSKO

Autor: Alica