Stála konferencia 2022 – Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier z Veľkej Británie Karin Kostialová, Dana Klamparova Bowcott, Dagmar Szabó. Za ISEIA vzdelávacie centrá po celom svete Jarmila Buchová.

Počas všetkých vstupov sme sa dozvedeli, čo nás v zahraničí trápy, v čom potrebujeme pomoc.

Vzdelávacie centrá predstavili ako fungujú a čo všetko realizujú počas roka.

Naša zástupkyňa Dagmar Szabó dostala priestor kde vyjadrila, že je veľmi dobré môcť vycestovať za prácou a štúdiom do iného štátu, no v spojení s presťahovaním vznikajú komplikácie ohľadne života detí v zahraničí, čím sa častokrát dostávajú do zložitej situácie.

Konferencia má pre nás veľký význam, aby sme upozornili na nástrahy a problémy spojené s životom v zahraničí.

Klobúčik – Lehota

Naša organizácia Lúč pre Dieťa v spolupráci z obcou Lehota a mc Obláčik organizuje pravidelné stretnutia pre rodičov s deťmi z Lehoty a z okolia.

Stretnutia sa môže zúčastniť každý, kto má chuť sa prísť zahrať spoločne v priestoroch kultúrneho domu Lehota na poschodí.

Naším cieľom je poskytnúť pomocnú ruku deťom a rodičom, ktorý majú výnimočné deti. Hlavne aby vedeli, že nie sú sami, kde hľadať pomoc. V rámci stretnutí si odovzdávať skúseností, povzbudzovať sa a tak v prijemnom prostredí tešiť sa z každého pokroku.

Sledujte náš fb Klobúčik – Lehota, kde vás budeme informovať o stretnutiach. Budeme realizovať prednášky odborníkov, ktorí vám budú odpovedať na vaše otázky.

Výnimočné deti potrebujú výnimočný prístup.

Popis není dostupný.

Rodiná opekačka v Lehote

Rodina je to najvzácnejšie v našom živote, kde cítime bezpečie, pohodu a lásku.

Počas jedného stretnutia Lúč pre Dieťa Klobúčik- Lehota v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó s pánom starostom Radoslavom Kriváčkom, Dagmar Szabó spomenula, že by rada zorganizovala Rodinnú opekačku v Lehote. Pán starosta sa zamyslel a po debate usúdil, že to je to výborný nápad.

V Lehote vzniklo nádherné veľké detské ihrisko z názvom RODINKA, ktorú sme touto akciou Rodiná opekačka otvorili pre všetky deti v obci Lehota.

Vďaka Lúču pre Dieťa obci Lehota a oz DHZ Lehota mohli myšlienku premeniť na skutočnosť.

Vďaka mladým z Matice slovenskej v Lehote za asistenciu pri stanovištiach pre aktivity deťom.

Vďaka sponzorom Dhz Lehota Lehota Lehota Juraj Pavel, Bistro u Beaty a Zmiešaný tovar KRAVLA.

Vo veľkom ohnisku zapálil oheň starosta, na ktorom sme si opiekli špekačky, ktoré rozvoniavali do celého okolia. Dobrota, ktorú si pamätáme všetci z mladosti. Odovzdávajme deťom to krásne v jednoduchosti.

Do dobrej nálady nám zahrali Fidlikanti deťom a DJ Matúš Lisy sa postaral o hudbu pri opekaní a jedení.

Bola to skvelá rodinná opekačka, ktorej sa zúčastnilo cez 70 detí s rodičmi, starými rodičmi, priateľmi a známymi. Tešíme sa na budúci rok.

Ak chcete zmeniť svet, choďte domov a milujte svoju rodinu.

Popis není dostupný.

Výučba

Naši žiaci opäť navštívili našu školu Klobúčik – Škola hrou. V septembri sme už po druhýkrát začali vyučovať náš slovenský a český jazyk. Naši žiaci sú veľmi usilovní v rozprávaní. Je to pre nás veľký úspech. Okrem jazyka rátame aj my. Matematika ide sama…

Radi sa učia o našej krajine, ktorou je Slovensko. Naše piesne, ktoré prezentujeme na rôznych podujatiach v Spojenom kráľovstve.