Stretnutie ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka a predsedu Lúča pre Dieťa Dagmar Ďurečkovou

Naša predsednička Dagmar Ďurečková v rámci stretávaní a oboznamení práce občianského združenia Lúč pre Dieťa sa stretla na pôde ministerstva práce a sociálnych vecí s ministrom Milanom Krajniakom.

Počas pracovného stretnutia predsedníčka objasnila s dlhoročnou spoluprácou so sesterskou spoločnosťou A Ray of Sunshine for a Child vo Veľkej Británii. Obe organizácie pomáhajú slovenským rodičom a deťom v tých najzložitejších situáciach. Zaoberá sa s neoprávneným odobratých detí.

Veríme, že to bolo prvé stretnutie a bude ich postupne viac.

Autorka : Alica