Stretnutie na ministerstve kultúry Martinou Šimkovičovou

Stretnutie na ministerstve kultúry s Martinou Šimkovičovou bolo plné informácií. Pani
ministerka Martina Šimkovičová dlhodobo pomáha pri problematike s neoprávnene
odobratými deťmi v zahraničí. Oboznámila som pani ministerku s terajšou situáciou ohľadne
detí a rodičov.
Pani ministerku som oboznámila s našou činnosťou čomu všetkému sa venujeme. Jednou
z aktivít sú šikovné ručičky v Lehote, kde sa venujem rôznym prácam. Medzi činnosti patrí
zachováva naše tradície ako je výroba ručne sviečok, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie vajíčok
a paličkovanie.
Bolo to naše prvé stretnutie po jej vymenovaní a verím, že čoskoro budeme znova spolu.
Dagmar Szabó

Stretnutie za okrúhlym stolom – Dieťa je DAR, nie tovar

Okrúhly stôl pod názvom “Dieťa je dar, nie tovar.”

Lúč pre Dieťa od svojho vzniku sa zaoberá neoprávnenými odoberaniami slovenských detí v zahraničí. Naša organizácia dlhodobo pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách ako domáce násilie, vyňaté deti z rodín. Som názoru, že každé dieťa má právo vyrastať v svojej krajine, v svojej kultúre v rodnom jazyku. Vzhľadom na bohaté skúsenosti som v spolupráci s Komisariátom pre deti pozvala inštitúcie na spoločné stretnutie za okrúhlym stolom.

Komisár totiž rieši nielen práva detí, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ale všetkých slovenských detí. To znamená aj detí z rodín, ktoré odišli do zahraničia, avšak ponechali si slovenské občianstvo. V minulom roku poskytli naše úrady súčinnosť v 128 nových prípadoch odobratia maloletých detí slovenským rodinám. Ide stále o alarmujúco vysoké číslo. Musíme dbať na preventívne opatrenia, najmä edukáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj tých, ktorí ešte len plánujú odísť, aby vnímali legislatívne rozdiely jednotlivých krajín.

Silná téma ktorá je zameraná na stratené, alebo v lepšom prípade odobraté slovenské deti v sociálnom systéme krajín súčasnej a bývalej monarchie, alebo ČR, Rakúska, Nemecka, proste krajín, kde sa nachádza veľký počet krajanov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia dotknutých inštitúcií ako CIPC, UKPD, MZV SR, známa detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová a Iveta Galbavá, kde samotní konzulárni pracovníci ktorí sa do diskusie mali možnosť pripojiť online, hovorili aj o konkrétnych prípadoch v daných oblastiach. Ako organizátorka a dlhoročná bojovníčka za návrat odobratých slovenských detí v zahraničí, Slovenka žijúca v Anglicku Dagmar Szabó, predsedníčka a zakladateľka Lúču pre Dieťa, som uviedla konkrétne nedostatky v legislatíve, pričom som reálne predstavila ako celý proces odobratia dieťaťa prebehne v Anglicku. V mnohých prípadoch odobratia sú to z pohľadu našej kultúry banality. Preto je veľmi dôležité poznať systémy krajín v ktorých sa rozhodneme založiť rodinu. Každá krajina má svoj systém. A aké máme právomoci a čo by sme mali urobiť v takom prípade ako prvé, to všetko dnes na pôde Komisára pre deti prebehlo. Venujme sa prosím tejto problematike, pretože naše deti sa nikdy nemôžu stať predmetom obchodu…

Autor : Dagmar Szabó

FOTO: Úrad komisára pre detí

Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky, aby spolu prediskutovali problémy krajanského života, aby sa Slováci žijúci v zahraničí nielen pochválili s výsledkami svojej činnosti, ale aj informovali o problémoch, ktorým pri tom čelia. Spoločne sa hľadajú riešenia problémov a cesty, ako môže Slovenská republika podporiť aktivity krajanov smerované na uchovávanie a rozvoj slovenskosti, slovenskej kultúry, zvykov a jazyka.

Lúč pre Dieťa a Sunray for a Child boli súčasťou konferencie v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó.

Počas konferencie predniesli krajania a zástupcovia svoje príspevky. Dagmar Szabó tiež mama tu možnosť predstaviť charitu Sunray for Children a Lúť pre Dieťa. Počas príhovoru poukázala na problematiku rodín a života s deťmi v cudzine. Celý vstup si môžete prečítať nižšie alebo v zborníku https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf.

https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf

Autor : Dagmar Szabó

Poďakovanie

Radi by sme sa poďakovali skvelej dáme Monike Oravcovej za jej pomoc.

V jeden deň, počas práce sa rozhodol notebook povedať, už nechcem ďalej denne pracovať. Z minúty na minútu prestal fungovať displej. V rýchlosti som použila televízor ako display. No predstavte si takto pracovať…. cestovať…

Počas rozhovoru som sa posťažovala Monike, čo sa mi to stalo. Tá ma pozorne vypočula a z ľahkosťou poznamenala, pokúsim sa ti pomôcť. Prešlo pár dní a oznámila, že má pre našu organizáciu riešenie.

Ozval sa pán, ktorý so mnou dotiahol detaily. Veľkosť, naše pracovné potreby na notebooku, aký program je pre nás najlepší a podobne. Netrvalo tak dlho a nám bol doručený notebook.

Veľké ďakujem je Monike Oravcovej za jej rýchle jednanie a splnenie nášho sna, mať funkčný a spoľahlivý notebook, aby sme mohli bez problémov pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó

Stretnutie na Úrade vlády Slovenskej republiky

V Bratislave 32.11.2022 Dagmar Szabó predseda oz Lúč pre Dieťa sa stretla s poradkyňou
predsedu úradu vlády Slovenskej republiky Ivetou Galbavou.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom rozhovore, počas ktorého som informovala o činnosti nášho
oz Lúč pre Dieťa. Zároveň som vysvetlila, koľko prípadov prešlo našou organizáciou.
V ktorých krajinách dochádza k neoprávneným odobratiam detí. Zároveň som informovala,
rozdiely života medzi Slovenskou republikou a zahraničím. Upozornila som, že k odobratiu
môže dôjsť na možnom riziku. V niektorých prípadoch došlo k odobratiu aj počas dovolenky.

V rámci rozhovoru som poukázala na týrane matky, ktoré sú obmedzené kontaktovať príbuzných.
Žijú pod kontrolou bez možnosti slobodne sa pohybovať. Nedisponujú finančnými prostriedkami
čí je im znemožnené kontaktovať akúkoľvek pomoc.
Žijú v zlých podmienkach, izolované. Stáva sa,
že príbuzný sa prestanú zaujímať o tieto matky z dôvodu, že oni stratili záujem. Tieto matky je ťažké kontaktovať, keď že nemajú k dispozícii telefón, internet.

Túto tému je dôležité otvoriť a snažiť sa pomôcť. Nikto z nás si nezaslúži žiť v neľudských podmienkach, byť obmedzovaný .

Autor : Dagmar