O NÁS

Občianske združenie Lúč pre Dieťa je založené na základe vlastnej skúsenosti a skúsenostiach iných rodín. Pôsobíme od roku 2015  všetci pracujeme ako dobrovoľníci.    

Sme jediná organizácia na Slovensku, ktorá sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky.

Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť.

Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese pri návrate dieťaťa späť do rodiny.

Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.

Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medzi krajinami (Slovenskom a západnou Európou). Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle.

To všetko robíme v súlade Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru.

Našou nosnou myšlienkou je: „Dieťa je DAR, nie tovar!“(Dadík)

                                                    

Život v zahraničí je odlišný od života v rodnej krajine. Neznalosť rozdielov v právnom a sociálnom systéme, tiež neznalosť jazyka sťažuje celú situáciu. Rodičia a deti majú veľa otázok ohľadne rodinnej problematiky, na ktoré radi odpovieme.

Naša sesterská organizácia  Sunray for a Children sa špecializuje na pomoc slovenským a českým rodinám s deťmi žijúcimi hlavne vo Veľkej Británii.

  • Poskytujeme poradenské služby a pomoc a ochranu obetí domáceho násilia, v prípade rozchodu a rozvodu manželov a tiež v problematike týkajúce sa rodičovských práv a povinností voči deťom.
  • Informujeme o rozdieloch života rodičov s deťmi medzi Veľkou Britániou a CZ / SK v sociálnom, vzdelávacom a právnom systéme.
  • Zúčastňujeme sa a spoluorganizujeme udalosti, akými sú konferencie a školenia.
  • Organizujeme zbierky pre deti v hmotnej núdzi.

Každé dieťa má svoje práva:
– právo na svojich biologických rodičov
– právo byť milované
– právo žiť primerane, nasýtené, oblečené, čisté
– právo na identitu, národnosť, poznať svojich  rodičov
– právo byť vypočuté a zvážiť  jeho vyjadrenie

     

Rozžiarte aj Vy lúč slnka pre deti a rodiny, ktoré to najviac potrebujú.

Účet:  Fio banka  Lúč pre dieťa   SK78 8330 0000 0025 0259 2287 

Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať.

Vašou podporou nám umožňujete pomáhať tým, čo to najviac potrebujú.

Autor : Dagmar Szabó