Stretnutie Paed Dr. et Mgr. Renátky Ocilkovej a Dagmar Ďurečkovej

Pani Renátka 0cilková je súčasťou Konferencie biskupov Slovenska, združenia katolíckych škôl Slovenska, Kresťanskodemokratického hnutia a Dagmar Ďurečková predsednička Lúču pre Dieťa. Napriek veľkej pracovnej zanepráznenosti si predsa našli čas na stretnutie.

Téma sa niesla ohľadne detí a ľudských práv. Spája nás jeden prípad neoprávnene odobratých detí vo Veľkej Británii. Takéto prípady by sa nemali nikdy stať skutočnosťou. Kompetentný pri odoberaní musia vždy brať ohľad na skutočnosti násilie, zanedbanie dieťaťa atď. a až po dokázaní relevantných skutočností, môže byť dieťa odobrané. Tu sa stal opak. detičky odobrali, na základe možného rizika. Čo v praxi znamená, že skutok sa nestal. Napriek všetkému sú detičky s milujúcimi rodičmi a celou rodinou. Žial aj tento prípad ukazuje na to aká nebezpečná dokáže byť formulka „mozné riziko“ ako zbraň na bezdôvodné odobratie dieťaťa v Západnej Európe.

Tešíme sa na čoskoré stretnutie a prehlbenie spolupráce pomáhať zraniteľným a v ťažkej životnej situácii.

Autorka :Alica