Stretnutie s veľvyslancom Slovenskej republiky v Londýne

V rámci pracovnej cesty vo Veľkej Británii naša predsedníčka oz Lúč pre Dieťa a riaditeľka Sunray for Children sa strela 15.03.2023 s veľvyslancom Slovenskej republiky Róbertom Ondrejcsákom.

Naša zástupkyňa informovala pána veľvyslanca o našej činnosti ktorú vykonávame vo Veľkej Británii. Podávame pomocnú ruku rodinám s deťmi v zložitej situácii. Snažíme sa byť podporou a nájsť správnu cestu po neoprávnenom odobratí detí k návratu do rodiny alebo presunu na Slovensko. Našou snahou je predchádzať takýmto krokom.

Na Slovensku sme na pomoc rodičom s deťmi pri návratových konaniach. Najčastejšie ide o deti po rozvode, rozchode. Vo väčšine sa jedná kde dochádzalo k domácemu násiliu. Ide o veľmi zložité a náročné prípady kde pristupujeme individuálne.

V rámci rozhovoru sa dohodli na ďalšie stretnutie ktoré sa uskutoční čoskoro.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne Veľká Británia , Dagmar Szabó- Lúč pre Dieťa a Sunray for Children , Róbertom Ondrejcsákome veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne

Autor : Alica