Vyjadrenie na súdne pojednávanie pre matku k návratovému konaniu

Na žiadosť právneho zástupcu matky, ktorý sa obrátil na našu organizáciu Lúč pre Dieťa, keďže máme bohaté skúsenosti z medzinárodnými prípadmi. Vypracovali sme vyjadrenie k dnešnej situácii pri migrácii do Veľkej Británii. Rodič pokiaľ nemá status rezidenta, vopred dohodnutú prácu, pracovné víza , tak rodič nedokáže zaobstarať základné potreby pre seba a deti.

Vzhľadom na novú situáciu po brexite je veľa zmien , ktoré platia pre prisťahovalcov.

V tomto prípade súd zamietol presun detí do Veľkej Británie.

https://www.gov.uk/visas-when-you-separate-or-divorce

Autor : Dagmar Szabó

PRÁVA PRE ZAMESTNANCA

Vaše práva o zamestnancovi sú chránené zákonmi Spojeného kráľovstva. Niektoré práva začínajú platiť hneď po získaní práce, iné závisia od toho, ako dlho pracujete. Táto časť objasňuje, čo by ste mali očakávať od svojho zamestnávateľa. Vaše zákonné práva sú:

 • Minimálna mzda
 • Pracovný čas
 • Ročná dovolenka
 • Podrobná výplatná páska
 • Zrážky zo mzdy
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Nemocenská
 • Vaše zmluvné podmienky

Organizácia Gangmasters & Labour Abuse Authority (GLAA) bola založená s cieľom chrániť zamestnancov pred vykorisťovaním. Cieľom GLAA je chrániť Vaše práva a zabezpečiť pre Vás také pracovné podmienky, na ktoré máte zo zákona nárok.

Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou nevhodných, nečestných alebo nezákonných praktík môžete:

• Zavolať na číslo 0345 602 5020 (voľba č. 2) a porozprávať sa s nami priamo od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00. K dispozícii sú tlmočníci.

• Napísať na e-mailovú na adresu intelligence@glaa.gsi.gov.uk

• BEZPLATNE zavolať na dôvernú oznamovaciu linku na čísle 0800 432 0804

• Poskytnúť informácie prostredníctvom webovej stránky www.gla.gov.uk

• Napísať na adresu GLAA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

Ak sa chcete porozprávať o svojich právach pre zamestnanca so skúseným poradcom, kontaktujte miestnu pobočku organizácie Citizens Advice Bureau, alebo zavolajte na linku pomoci ACAS Helpline 0300 123 110.

Pre viac informácií si stiahnite dokument nižšie:

glaa-workers-rights-12pp-a7-slovak-1

POMOC PRE OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Obchodovanie s ľuďmi je závažný trestný čin. Človek sa stáva predmetom obchodovania s ľuďmi, ak je premiestnený do krajiny, alebo premiestňovaný v krajine inými ľuďmi, ktorí sa mu vyhrážajú, ubližujú, ohrozujú, alebo ho nútia vykonávať prácu, ktorú nechce.

Ak ste sa stali predmetom obchodu s ľuďmi vo Veľkej Británii
máte právo na:
• pomoc a ochranu britskej vlády v rámci tzv. “národného referenčného rámca”
• podporu hovoriť s políciou ak sa rozhodnete kontaktovať ju

Máte nárok na lekárske ošetrenie, emocionálnu podporu, ktorá môže zahŕňať:

 • prechodné, bezpečné ubytovanie
 • lekársku liečbu
 • niekoho, kto Vám pomôže vysporiadať sa s tým, čo sa Vám udialo
 • tlmočníka

Máte nárok na nezávislú právnu pomoc a ochranu, lebo obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, a ak sa rozhodnete hovoriť s políciou, tá ma povinnosť konať.

Pre pomoc a podporu kontaktujte:

Anglicko a Wales:
The Salvation Army (Armáda Spásy)
Human Trafficking Helpline 0300 3038151

Severné Írsko a Škótsko:
Migrant Help (Pomoc migrantom) 07766 668781

Škótsko:
TARA 0141 276 7724
Polícia 999

Viac informácií nájdete v dokumente nižšie:

Slovensky
Pomoc-pre-dospelé-obete-obchodovania-s-ludmi

Anglicky
Help-for-adult-victims

Ste týraná ?

Počas pandémie stúpla agresivita a týranie v rodinách. Týranie môže byť psychické, fyzické a ekonomické. Najčastejšie sú ohrozené matky, pritom najviac trpia deti.

V prípade týrania deti sú súčasťou napätia a trpia ešte viac ako obeť. Za stav, v ktorom sa nachádzate ako obeť, nemôžte. Odporúčame vyhľadať pomoc, čo najskôr. Domáce násilie sa bude stupňovať. Obeť má možnosť obrátiť sa na políciu. Tá obeti zabezpečí ochranu v podobe zákaz priblíženia agresora k vám na dobu určitú. Podľa závažností sa obmedzenie môže predĺžiť na neurčito, to znamená navždy. Druha možnosť je návšteva lekára, ktorý podstúpi kroky na vašu ochranu. Stáva sa, že obeť nemôže kontaktovať políciu, keďže agresor má všetko pod kontrolou. Pophyb, telefón všetkých priateľov a známych. Návštevu lekára môžte uskutočniť kedykoľvek s čímkoľvek. Pri návšteve vysvetlite lekárovi, čo prežívate, vašu situáciu, v ktorej sa nachádzate. Lekár poinformuje políciu a tá vie akým spôsobom vám pomôže.

V domácom násilí ohrozujete vlastné deti. Obeť má v takomto prípade chrániť seba a detí. Dôležité je si uvedomiť, že obeť sa v takomto prípade stáva spolupáchateľom na týraní vlastných deti. V prípade, že to zistia orgány na ochranu detí, vám v tom okamihu odoberú deti. Je to pre ochranu detí jedine riešenie.

V tomto prípade začne súdne konanie a deti sa umiestňa dočasne do pestrúnskej starostlivosti. Podľa závažností prípadu pokračuje súdne konanie. Deti podľa rozhodnutia súdu môžu umiestniť do náhradnej pestúnskej starostlivosti na dlhodobo. Tento proces môže trvať od 6 mesiacov až niekoľko dlhých rokov.

Vo veľa prípadoch po vyhľadaní pomoci obeťou, agresor dostane súdne rozhodnutie o zákaze priblíženia. Tu deti ostávajú vo výchove u obetí. Z praxe vieme, že agresor prostredníctvom rodiny, priateľov presviedča, že už je v poriadku a neubláži nikomu. Obeť sa dostane pod nátlak. Agresor pod zámienkou odniesť si svoje osobné veci presvedčením a prosením obeť zlomí. Agresor sa priblíži, v tom momente sú znova ohrozených detí. Obeť nedodržuje súdne nariadenie a nechráni deti.

Súdne rozhodnutie v zahraničí kontrolujú či sa dodržiava. Z praxe vieme, že pri porušení zákazu priribliženia, kde sú v ohrozené deti, v takom prípade odoberajú deti do náhradnej pestúnskej výchovy. Návrat k rodičom je potom zložitý a zdĺhavý. V mnohých prípadoch deti nevrátia, lebo ste pre vlastné deti nebezpečná, vystavili sto deti riziku.

Súdny prikaz zákaz približenia vydaný súdom v jednej krajite, platí rovnako aj v ostatných krajinách.

Autor: Dagmar

Deti do 16. roku majú povinnú školskú dochádzku v celej EU, aj vo Veľkej Británii.

Každé dieťa musí chodiť do školy!

Rodič počas dovolenky vo Veľkej Británii navštívil s dieťaťom lekára. Pri ošetrení lekár posúdil zdravotný stav a vrámci rozhovoru zistil, že dieťa vo veku 11 rokov nenavštevuje školu vo Veľkej Británii. Prizval sociálny servis, ten usúdil, že dieťa dlhodobo nenavštevuje školu. Rodičia tvrdili, že sú na 3 týždňovej dovolenka, no bohužiaľ zákon je zákon.

Dieťa bolo okamžite odobrané, bez súdneho príkazu na príkaz sociálneho servisu. Z ambulancie odchádzali rodičia sami bez dieťaťa.

Vo Veľkej Británii deti povinne nosia uniformy. V tejto krajine sa školská dochádzka berie veľmi vážne. Všetci čo máte detí od 4 rokov do 16 rokov musia navštevovať školu. Tuna dokonca platí dokonca pri užívaní antibiotik  dieťa nemusí ostať na maródke.

Je veľa rozdielov medzi našou krajinou a Veľkou Britániou. Pokiaľ chceme tu trvalo žiť, musíme sa prispôsobiť a rešpektovať ich pravidlá a práva.

Jedno však by malo platiť, dieťa je tu krátko a tak by malo byť premiestnené do krajiny pôvodu.

Autorka: Dagmar Dureckova

Stretnutie dieťaťa s druhým rodičom

Ako to má správne prebiehať

Prostredníctvom súdneho rozhodnutia, alebo písomnej dohody sa dieťa odovzdá druhému rodičovi. Určené je miesto odovzdania a čas.
Po stretnutí si druhý rodič dieťa prevezme. Je dôležité vedieť zdravotný stav dieťaťa. Stretnutie má prebehnúť v kľude a priateľskej atmosfére.

Rodič po prevzatí s dieťaťom trávi čas v rámci možností tak, aby sa porozprávali, navštívili miesta vhodné pre dieťa. Zodpovedný rodič vopred vymyslí program na celý čas. Potrebne je prispôsobiť k veku dieťaťa. Zábavne stredisko, kino, prechádzka do parku, ZOO, kúpalisko, k sebe domov…Je to vymedzený čas pre rodiča s dieťaťom. Počas tohto stretnutia nezabúdajte, že dieťa je hladné a smädné. Vy ste zodpovedný za dieťa po všetkých stránkach.

Ošatenie je najlepšie keď má dieťa náhradné u druhého rodiča, aby bolo zabezpečené a nedochádzalo k zbytočným problémom.

Pre odovzdanie dieťaťa späť je tiež presne určené miesto a čas. Stať sa môže čokoľvek, je potrebné všetko vopred oznámiť, meškanie, dohodnúť posun času. Vždy v písomnej forme a so súhlasom druhého rodiča. Pri odovzdávaní a vrátení dieťaťa majú byť prítomný rodičia. Nie je vhodné, aby sa do tohto stretávania zapájali vaši partneri. Vo väčšine prípadov iba zbytočne vyhrocujú, aj tak už ťažkú situáciu deti.

Každý rodič si musí uvedomiť, že dieťa je váš dar nie nástroj na vaše spori. Preto vždy sa snažte riešiť primerane a priateľsky. Pokiaľ mate nedoriešené veci, riešte ich mimo vašich detí.

Autorka: Dagmar Dureckova

Komunikácia po rozvode (rozchode) rodičov ohľadne detí

Komunikácia po rozchode

Zvládnuť komunikáciu po rozvode alebo rozchode je zložité. Rodičia by mali komunikovať výhradne  v písomnej forme prostredníctvom emailu, sms.

Zodpovedný rodičia si musia uvedomiť a rozlišovať čo je komunikácia ohľadne detí a čo ich osobná komunikácia. Rodičovská zodpovednosť a rodičovské práva musia byť dodržané aj napriek zlej komunikácii medzi sebou.

Rodičovská zodpovednosť je starať sa o dieťa a poskytnúť potreby dieťaťa. Strava, ošatenie, vzdelávanie , vhodne využitý  voľný čas vrámci možnosti. Poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Medzi rodičovské práva patrí kontakt s dieťaťom aj po rozchode, rozvode. Informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa. Tu je potrebné informovať v písomnej forme čo z dieťaťom presne je, aké ochorenie, presná diagnóza. V prípade úrazu kde sa to stalo a za akých okolností,kde sa dieťa nachádza, lekársku správu, návrh liečenia a dĺžka liečenia. Obaja rodičia majú právo rozprávať s lekárom a konzultovať ohľadne liečenia.

Alimenty vo Veľkej Británii zabezpečujú nato vytvorené organizácie. Táto organizácia preverí vašu finančnú situáciu a na základe tohto zistenia vymeria výšku vyživovacej povinnosti. To je vaša povinnosť plniť si v plnom rozsahu. V prípade omeškania vás tento úrad vyzve  aby ste si váš záväzok splnili. Rodič čo platí alimenty nemá povinnosť nič naviac platiť.  Môže poskytnúť vreckové počas kontaktu, pokiaľ uzná za vhodné ako odmenu.

Rodič, ktorý má dieťa vo výchove ma zvážiť aké krúžky, tábory vyberie. Krúžky majú naozaj navštevovať detí podľa ich záľub. Krúžky nenahrádzajú starostlivosť o dieťa do večerných hodín namiesto rodičov. Tábor počas prázdnin by mal byť jeden, čo je skoro 2 týždne. Prázdniny sú na spoločné prežitie rodiny v kľude a bez povinnosti. Druhy rodič má tiež právo na svoje dieťa 2 až 3 týždne čo je dôležité na pevné väzby.

Je veľa rodičov, čo nemôžu, nevedia komunikovať medzi sebou. V takom prípade mate viac možností. Pokúsiť sa písomne, v prípade nevhodnej komunikácie, druhý rodič ponižuje, atakuje, napadá a neustále píše vždy o inom ako o podstate, deťoch. Vyhľadajte prostredníka – právnika, mediátora alebo organizáciu kto bude namiesto vás komunikovať.

Mama, otec ste rodičia a nikto na svete to nezmení….. Vaše deti dosť trpia rozchodom vás dvoch a tak sa snažte aby čo najmenej trpeli. Deti si to nezaslúžia, sú vaša budúcnosť, vaša radosť.

Dieťa je najcennejší dar.

Autorka: Dagmar Dureckova

Dohoda rodičov o styku s dieťaťom na čas po rozvode (rozchode)

Dohoda rodiča o styku s dieťaťom

Kontakt rodičov s ich maloletými deťmi je dôležitý na zdravý vývoj dieťaťa, ktorý sa ma riešiť právnou úpravou styku rodičov s ich maloletými deťmi, je to neoddeliteľnou súčasťou rodičovských práv a práv dieťaťa upravených v zákone o rodine. Zákon zasahuje do úpravy styku rodičov s dieťaťom len v špecifických, neštandardných situáciách, a to najmä v prípadoch, keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; ide najmä o prípad rozvodu manželov s maloletými deťmi. Právna úprava v čl. I § 25 ods. 1 zákona o rodine pripúšťa, že rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom aj pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo.

Zákon preferuje dohodu rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom. O styku rodičov s maloletým dieťaťom rozhodne súd vtedy, ak sa rodičia o tejto otázke nedohodnú.

Zákon nepredpisuje rodičom obsah dohody o úprave ich styku s maloletým dieťaťom a nepredpisuje pre túto dohodu žiadne náležitosti a neukladá ani žiadne obmedzenia, ako ani nepredpisuje obsah výroku rozhodnutia súdu, ktorým tento rozhodne o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, a ani ho iným spôsobom v jeho rozhodovaní o tejto otázke nijako neobmedzuje.

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. júla 2006, sp. zn. PL. ÚS 26/2005)

Znenie dohody musí byť určité, aby jej plnenie v prípade rozporov bolo možné vynútiť.

Dohoda je potrebná rodičov o styku s dieťaťom  vtedy, keď rodičia dieťaťa  sa rozvedú, rozídu , nežijú spolu v jednej domácnosti.

Podstatnou dohody o styku s maloletým dieťaťom je:
– identifikácia rodičov a maloletého
– u maloletých detí určenie, ktorý z rodičov má maloletého v osobnej starostlivosti a vymedzenie styku druhého rodiča s maloletým

Tento styk musí byť presne definovaný:
– určenie miesta, času a dňa prevzatia dieťaťa
– určenie miesta, času a dňa odovzdania dieťaťa

 • * Nemôže teda znieť neurčito, že rodičia sa dohodli na neobmedzenom styku s maloletým. 
  * Skutočný styk môže prebiehať aj ústnou dohodou, no znenie dohody musí byť určité, aby v prípade porušenia tejto dohody bolo možné dohodu vykonať aj núteným výkonom.

Rodičia si môžu dohodu upraviť počas konania o rozvode, alebo kedykoľvek neskôr. V prípade, ak rodičia uzatvoria dohodu počas konania o rozvode, stane sa dohoda súčasťou rozsudku o rozvode.
Súd o styku teda rozhodovať nebude, iba do rozsudku zakomponuje dohodu rodičov. V prípade, ak súd posúdi dohodu rodičov ako nepriaznivú a nevyhovujúcu pre dieťa, rozhodne o styku dieťaťa s rodičmi autoritatívny rozsudkom.
Okrem záujmov dieťaťa by mal súd rovnako skúmať aj jeho názor na dohodu. Súd dohodu dieťaťu riadne vysvetliť a aplikovať na každodenný život a následne zistiť názor dieťaťa. Samozrejme, ak to je primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého dieťaťa (neviaže sa na žiaden vek).

Dohoda uzatvorená po právoplatnom rozvode manželstva taktiež podlieha schváleniu zo strany súdu. Príslušným je súd v obvode ktorého ma maloletý svoj trvalý pobyt, alebo kde má maloleté dieťa obvyklý  pobyt.

Takúto dohodu je potrebné vyhotoviť a môžte mimosúdne potvrdiť prostredníctvom mediátora.

V prípade bránenia kontaktu je možnosť privolať na asistenciu políciu, marenie kontaktu. Pokiaľ to trvá dlhodobo je potrebné požiadať súdne.

 

Zdroj: www.etrend.sk/eshop/vzory-zmluv/dohoda-o-styku-s-dietatom.html

Autorka Dagmar Dureckova