Knižnica SOVA pred kultúrnym domom v Lehote

Naša verejná knižnica v Lehote slúži každému, kto má rád knihy. Je pre nás radosťou doplňovať knihami , ktoré ste aj vy darovali pre Lúč pre Dieťa.

Teraz v teplejšom období si môžete aj tu v príjemnom prostredí posedieť a prečítať knihu z knižnice. Nás teší, že dávame knihám druhú šancu pre radosť obyvateľom Lehoty.

Ďakujeme za knihy a zároveň ďakujeme novým čitateľom.

Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte. (Dr.Seuss)

Autor : Dagmar

Foto: Peter fotografujem@gmail.com

Deň slnká 5 ročník medzinárodná výzva

Lúč pre Dieťa a sesterská charita Sunray for children už po piatykrát organizuje projekt Deň slnká. Výzve je určená pre všetky deti , žiakov, študentov z celého sveta. Výzva je medzinárodná vždy k 02.máju. Prvý ročník bol v roku 2020. Môžete sa zapojiť a poslať nám kresbu, vymodelované slniečko, fotku, video s tancom, pesničkou, básničkou, prózou… Stačí nám zaslať na email denslnkafoto@gmail.com

Plagát grafická úprava: Peter Kutálek

Autor: Dagmar Szabó

Grafická úprava : Peter Kutálek peter@fotografujem.com

Šikovné ručičky Veľkonočné prípravy

Posledné Veľkonočné prípravy v plnom prúde. Vďaka Alenky Lahúčkej sme sa naučili upliesť si korbáč. Prekvapila nás svojou zručnosťou a ako rýchlo dokázala upliesť pravý slovenský korbáč pre šibáčov. Bola to zábava. Radi privítame aj mladšie ročníky aby sme odovzdali naše zručnosti.

Autor: Dagmar Szabó

Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky, aby spolu prediskutovali problémy krajanského života, aby sa Slováci žijúci v zahraničí nielen pochválili s výsledkami svojej činnosti, ale aj informovali o problémoch, ktorým pri tom čelia. Spoločne sa hľadajú riešenia problémov a cesty, ako môže Slovenská republika podporiť aktivity krajanov smerované na uchovávanie a rozvoj slovenskosti, slovenskej kultúry, zvykov a jazyka.

Lúč pre Dieťa a Sunray for a Child boli súčasťou konferencie v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó.

Počas konferencie predniesli krajania a zástupcovia svoje príspevky. Dagmar Szabó tiež mama tu možnosť predstaviť charitu Sunray for Children a Lúť pre Dieťa. Počas príhovoru poukázala na problematiku rodín a života s deťmi v cudzine. Celý vstup si môžete prečítať nižšie alebo v zborníku https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf.

https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf

Autor : Dagmar Szabó

Poďakovanie

Radi by sme sa poďakovali skvelej dáme Monike Oravcovej za jej pomoc.

V jeden deň, počas práce sa rozhodol notebook povedať, už nechcem ďalej denne pracovať. Z minúty na minútu prestal fungovať displej. V rýchlosti som použila televízor ako display. No predstavte si takto pracovať…. cestovať…

Počas rozhovoru som sa posťažovala Monike, čo sa mi to stalo. Tá ma pozorne vypočula a z ľahkosťou poznamenala, pokúsim sa ti pomôcť. Prešlo pár dní a oznámila, že má pre našu organizáciu riešenie.

Ozval sa pán, ktorý so mnou dotiahol detaily. Veľkosť, naše pracovné potreby na notebooku, aký program je pre nás najlepší a podobne. Netrvalo tak dlho a nám bol doručený notebook.

Veľké ďakujem je Monike Oravcovej za jej rýchle jednanie a splnenie nášho sna, mať funkčný a spoľahlivý notebook, aby sme mohli bez problémov pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó

Stretnutie na Úrade vlády Slovenskej republiky

V Bratislave 32.11.2022 Dagmar Szabó predseda oz Lúč pre Dieťa sa stretla s poradkyňou
predsedu úradu vlády Slovenskej republiky Ivetou Galbavou.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom rozhovore, počas ktorého som informovala o činnosti nášho
oz Lúč pre Dieťa. Zároveň som vysvetlila, koľko prípadov prešlo našou organizáciou.
V ktorých krajinách dochádza k neoprávneným odobratiam detí. Zároveň som informovala,
rozdiely života medzi Slovenskou republikou a zahraničím. Upozornila som, že k odobratiu
môže dôjsť na možnom riziku. V niektorých prípadoch došlo k odobratiu aj počas dovolenky.

V rámci rozhovoru som poukázala na týrane matky, ktoré sú obmedzené kontaktovať príbuzných.
Žijú pod kontrolou bez možnosti slobodne sa pohybovať. Nedisponujú finančnými prostriedkami
čí je im znemožnené kontaktovať akúkoľvek pomoc.
Žijú v zlých podmienkach, izolované. Stáva sa,
že príbuzný sa prestanú zaujímať o tieto matky z dôvodu, že oni stratili záujem. Tieto matky je ťažké kontaktovať, keď že nemajú k dispozícii telefón, internet.

Túto tému je dôležité otvoriť a snažiť sa pomôcť. Nikto z nás si nezaslúži žiť v neľudských podmienkach, byť obmedzovaný .

Autor : Dagmar

Koronavírus a fajčiari

Fajčenie poškodzuje pľúca a v prípade nákazy COVID-19 môže zhoršovať priebeh smrteľného ochorenia!

Všetkým zainteresovaným ponúkame k dnešnému dňu krátky súhrn najnovších vedeckých zistení o súvislosti fajčenia s COVID-19 z nižšie uvedených relevantných medicínskych zdrojov:

Svetová zdravotnícka organizácia včas upozornila na skutočnosť, že fajčenie zvyšuje zdravotné riziká pri infekcii COVID – 19. Vírus COVID-19 postihuje u človeka v prvom rade jeho dýchací trakt. Fajčenie má veľký dopad na zdravotný stav celého dýchacieho traktu. Je zvlášť rizikové pre jeho dolnú časť , ktorou sú ľudské pľúca.

Najnovšia práca austrálskych autorov publikovaná 20. marca 2020 okrem už vyššie uvedeného poukazuje na biologický mechanizmus zvýšenej zraniteľnosti fajčiarov voči infekcii COVID-19 spôsobený upreguláciou ACE2 receptorov. A poukazuje tiež na to, že fajčenie môže zvyšovať riziko nákazy infekciou, jej prenos a zvýšenú úmrtnosť na COVID-19. Tieto riziká a následky sa týkajú nie len fajčiarov cigariet, ale aj užívateľov elektronických cigariet a IQOS.

194 909 bolo celkové číslo zistených prípadov infikovaných koronavírusom k dátumu 18. marca 2020, vrátane 7 876 úmrtí. Predpokladá sa, že fajčenie je spojené so zlou prognózou priebehu infekcie. Okrem vyššie uvedeného o dýchacom trakte človeka, poškodzuje i imunitný systém a tým schopnosť zvládať infekcie, čím robí fajčiarov zraniteľnejšími voči infekčným ochoreniam. Štúdie preukázali, že fajčiari dostanú
s dva razy väčšou pravdepodobnosťou chrípku a majú potom závažnejšie symptómy. V minulosti sa zistilo, že majú i vyššiu úmrtnosť. Autori spracovali systematickú prehľadovú štúdiu vedeckých prác a ich zistení o vzťahu medzi infekciou COVID-19 a fajčením. Zistenia z Číny preukázali, že medzi pacientmi s COVID-19 bolo viac fajčiarov, ktorí potrebovali mechanickú pľúcnu ventiláciu, alebo ktorí zomreli a vyššie bolo i percento fajčiarov medzi ťažkými prípadmi infekcie. Fajčiari mali približne 2,4 razy väčšiu pravdepodobnosť prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebu mechanickej ventilácie ako nefajčiari.

DIŠTANČNÁ liečba je efektívna metoda, ako prestať s fajčením. Túto liečbu ponúkajú všetkým fajčiarom Centrá pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ).

Distančná forma liečby prebieha doma, bez potreby navštevovania ambulancie.

Liečba pozostáva z 3 dôležitých častí:

  1. liek predpísaný lekárom
  2. nikotínová náplast/náhrada
  3. telefonická podpora terapeutického postupu psychológom

Abstinenciu sa väčšine, i v prípade ťažkých fajčiarov, podarí dosiahnuť za 10 – 30 dní od začiatku liečby. Ale už v prvých dňoch sa významne zníži množstvo vyfajčených cigariet a začína sa tak posilňovanie obranyschopnosti organizmu voči infekcii.

Kontaktujte nás:

CPLDZ Bratislava: 0917 606 188 (v pracovné dni od 9:00 do 17:00)

CPLDZ Košice: 055/6222848

CPLDZ Banská Bystrica: 0901 911 912

Autor: Andrea