Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó prijala pozvanie do Televízie Slovan

Rozhovor pre : Televizia Slovan … prestrih fotografujem

Celý záznam si môžete pozrieť tu:

S radosťou sme prijali pozvanie do Televízie SLOVAN kde sme sa 16. augusta 2023 stretli, rozprávali a dnes Vám prinášame záznam z tohto stretnutia. Naše motto „DIEŤA JE DAR, nie tovar!“ už isto poznáte a v tomto duchu aj konáme.

Našu činnosť financujeme z vlastných zdrojov, ale aj vďaka Vám. Vaše príspevky nám pomáhajú byť aktívne nápomocný v širokom meradle (právna pomoc, materiálne zabezpečenie, …), za čo Vám srdečne ďakujeme. Každý príspevok znamená, že rodiny majú šancu na nový začiatok. Záleží nám na tom, aby sa deti vrátili do svojich rodín a vrátila sa im nádej do života. Nezáleží na veľkosti príspevku, veď každý, aj malý krok nás smeruje k ušľachtilému cieľu. Aj Vy sa môžete stať súčasťou a pomôcť deťom, stačí nás podporiť príspevkom, Vaša podpora nám pomôže meniť životy. Aj jedno zachránené dieťa, robí krajším svet. Pri platbe prosím uveďte do poznámky “DAR”, alebo „PODPORA“. IBAN: SK78 8330 0000 0025 0259 2287

Autor : Dagmar Szabó

Rodinná opekačka 2

Rodinná opekačka 2, z dňa 03.09.2023 sa stáva už tradíciu, čo nás veľmi teší. Bolo to popoludnie plné zábavy a skvelému opekaniu špekačiek. Na stanovištiach boli asistenti, ktorý povzbudzovali deti v súťažiach. Všetky deti zvládli úlohy . Stanovišti Klobúčik – Lehota pod vedením Kristíny Kutálekovej deti tvorili krásne diela, z ktorých vznikla výstava počas podujatia.

Celú akciu nám s spríjemnil Mr Buble bublinovou šou. Bublín bolo veľa, veľa … Po celej šou deti si mohli vyskúšať sami bubliny vyvárať.

Na tejto akcii sa zúčastnilo napriek chladnejšiemu počasiu 55 deti, ktoré sa zapojili do súťaží. Boli aj menšie detičky, ktoré sledovali čo sa deje…

Každému ďakujeme za spoločný čas, kde deti ukázali zručností, talent a chuť ukázať aký sú šikovný.

Lúč pre dieťa s obcou Lehota vám aj v budúcnosti radi pripravia stretnutie pre vás.

Sponzorom ďakujeme za príspevky, bez ktorých by sa táto udalosť neuskutočnila :

Obecný úrad Lehota , Lúč pre Dieťa, Bistro u Beáty DJ Matúš Lisy, fotografujemPe Ter Peter Kutálek , Klobúčik – Lehota Kristína Kutáleková

Všetkým veľké ďakujem, kto pomáhal pri príprave, zabezpečení potrebných vecí, čapovaní, stanovištiach pre detí a podobne.

Na budúce každý, kto bude pomocníkom bude v žltom tričku….

Budujme si zdravú rodinu aby sme mali zdravú dedinu…. Budujme si priateľstvá, silnú komunitu.

Deti sú naša budúcnosť

Autor : Dagmar Szabó

Výnimočné deti – prednáška II


Lúč pre Dieťa mal veľa zaujímavých stretnutí. Jedným z nich bola ďalšia
odborná prednáška „Výnimočné deti a ich život s nami“ pani
psychiatričky Terézie Rosenbergerovej pre rodičov, učiteľov,
terapeutov, psychológov.


Konala sa 21.04.2023 v kultúrnom dome a priniesla veľa zaujímavých
a cenných rád pre všetkých poslucháčov. Jeden pre mňa dôležitý
poznatok je, že pediatri sú málo školený o autizme a poruchách
v duševnom vývoji. Štatistiku ukazujú, že v tejto dobe sa narodí až osem
z desiatich detí s poruchou autistického spektra.
Prednášky sa zúčastnili poslucháči prezenčne aj online prostredníctvom
aplikácie zoom.
Na jeseň pripravujeme ďalšiu odbornú prednášku.

Autor : Dagmar Szabó

Lúč pre dieťa sa zúčastnil MDD v Lehote

V Lehote sa detské ihrisko Rodinka zmenilo na súťaže, smiech a dobrú náladu.Lúč pre Dieťa priložil ruku k radosti a umožnil deťom tvoriť. Deti nakreslili množstvo kresieb a vymaľovali rôzne odliatky zo sadry.
V lehote rastie veľa mladých umelcov…..

Nie je nič krajšie na svete, ako je robiť radosť deťom. Ešte krajšie, deťom ktoré poznáme a stretávame sa.

Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky, aby spolu prediskutovali problémy krajanského života, aby sa Slováci žijúci v zahraničí nielen pochválili s výsledkami svojej činnosti, ale aj informovali o problémoch, ktorým pri tom čelia. Spoločne sa hľadajú riešenia problémov a cesty, ako môže Slovenská republika podporiť aktivity krajanov smerované na uchovávanie a rozvoj slovenskosti, slovenskej kultúry, zvykov a jazyka.

Lúč pre Dieťa a Sunray for a Child boli súčasťou konferencie v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó.

Počas konferencie predniesli krajania a zástupcovia svoje príspevky. Dagmar Szabó tiež mama tu možnosť predstaviť charitu Sunray for Children a Lúť pre Dieťa. Počas príhovoru poukázala na problematiku rodín a života s deťmi v cudzine. Celý vstup si môžete prečítať nižšie alebo v zborníku https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf.

https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf

Autor : Dagmar Szabó

Poďakovanie

Radi by sme sa poďakovali skvelej dáme Monike Oravcovej za jej pomoc.

V jeden deň, počas práce sa rozhodol notebook povedať, už nechcem ďalej denne pracovať. Z minúty na minútu prestal fungovať displej. V rýchlosti som použila televízor ako display. No predstavte si takto pracovať…. cestovať…

Počas rozhovoru som sa posťažovala Monike, čo sa mi to stalo. Tá ma pozorne vypočula a z ľahkosťou poznamenala, pokúsim sa ti pomôcť. Prešlo pár dní a oznámila, že má pre našu organizáciu riešenie.

Ozval sa pán, ktorý so mnou dotiahol detaily. Veľkosť, naše pracovné potreby na notebooku, aký program je pre nás najlepší a podobne. Netrvalo tak dlho a nám bol doručený notebook.

Veľké ďakujem je Monike Oravcovej za jej rýchle jednanie a splnenie nášho sna, mať funkčný a spoľahlivý notebook, aby sme mohli bez problémov pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó

Stretnutie na Úrade vlády Slovenskej republiky

V Bratislave 32.11.2022 Dagmar Szabó predseda oz Lúč pre Dieťa sa stretla s poradkyňou
predsedu úradu vlády Slovenskej republiky Ivetou Galbavou.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom rozhovore, počas ktorého som informovala o činnosti nášho
oz Lúč pre Dieťa. Zároveň som vysvetlila, koľko prípadov prešlo našou organizáciou.
V ktorých krajinách dochádza k neoprávneným odobratiam detí. Zároveň som informovala,
rozdiely života medzi Slovenskou republikou a zahraničím. Upozornila som, že k odobratiu
môže dôjsť na možnom riziku. V niektorých prípadoch došlo k odobratiu aj počas dovolenky.

V rámci rozhovoru som poukázala na týrane matky, ktoré sú obmedzené kontaktovať príbuzných.
Žijú pod kontrolou bez možnosti slobodne sa pohybovať. Nedisponujú finančnými prostriedkami
čí je im znemožnené kontaktovať akúkoľvek pomoc.
Žijú v zlých podmienkach, izolované. Stáva sa,
že príbuzný sa prestanú zaujímať o tieto matky z dôvodu, že oni stratili záujem. Tieto matky je ťažké kontaktovať, keď že nemajú k dispozícii telefón, internet.

Túto tému je dôležité otvoriť a snažiť sa pomôcť. Nikto z nás si nezaslúži žiť v neľudských podmienkach, byť obmedzovaný .

Autor : Dagmar