Stretnutie na ministerstve kultúry Martinou Šimkovičovou

Stretnutie na ministerstve kultúry s Martinou Šimkovičovou bolo plné informácií. Pani
ministerka Martina Šimkovičová dlhodobo pomáha pri problematike s neoprávnene
odobratými deťmi v zahraničí. Oboznámila som pani ministerku s terajšou situáciou ohľadne
detí a rodičov.
Pani ministerku som oboznámila s našou činnosťou čomu všetkému sa venujeme. Jednou
z aktivít sú šikovné ručičky v Lehote, kde sa venujem rôznym prácam. Medzi činnosti patrí
zachováva naše tradície ako je výroba ručne sviečok, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie vajíčok
a paličkovanie.
Bolo to naše prvé stretnutie po jej vymenovaní a verím, že čoskoro budeme znova spolu.
Dagmar Szabó