Deň slnka

Projekt Deň slnká je určený pre všetky deti , žiakov, študentov z celého sveta. Výzva je medzinárodná vždy k 03.máju. Prvý ročník bol v roku 2020. Môžete zapojiť a poslať nám kresbu, vymodelované slniečko, fotku, video s tancom, pesničkou, básničkou, prózou… Stačí nám zaslať na email denslnkafoto@gmail.com