Projekty

Lúč pre Dieťa – realizuje tieto projekty

  1. Dieťa je Dar, nie tovar

  2. Cesta do (ne)známa

  3. Zbierky pre rodičov a deti v hmotnej núdzi

  4. Klobúčik

 

1. Dieťa je Dar, nie tovar

Cez tento projekt sa snažíme o zmenu postoja k dieťaťu, najmä zo strany súdov, právnikov a sociálnych inštitúcií.
Je dôležite, aby mal každý na pamäti potreby dieťaťa a jeho práva.
Biologický rodičia (mama a otec) sú pre dieťa najdôležitejší v jeho živote, preto má každé dieťa právo vedieť pravdu o svojom pôvode a má právo aj na svoju identitu.

2. Cesta do (ne)známa 

Vysvetľuje a oboznamuje s rozdielmi života v zahraničí.
Medzi Slovenskom, Českou Republikou a Veľkou Britániou sú v oblasti sociálneho, vzdelávacieho a právneho systému velké rozdiely. Preto, keď rodina žije v zahraničí, je potrebné byť dobre informovaný.

3. Zbierky pre rodičov a deti v hmotnej núdzi

Veľa detí sa dostáva do zložitej životnej situácie nie vlastnou vinou. Najčastejšie ide o týrané deti jedným rodičom priamo, alebo nepriamo. Stáva sa, že otec vyhodí matku s deťmi z bytu, alebo domu čím sa matka s deťmi stáva bezdomovcom. Máme však aj iné prípady, kedy sa snažíme pomôcť prostredníctvom zbierok.

4. Klobúčik

V rámci neziskovej organizácie A Ray of Sunshine for a Child existuje slovensko-česká komunita, ktorá prevádzkuje slovenskú víkendovú školu pre deti predškolského veku a deti prvého stupňa žijúce v Spojenom kráľovstve.

Pozývame všetkých rodičov a deti, ktorí sa chcú zábavnou formou naučiť slovenský a český jazyk a zároveň si s nami pripomenúť naše tradície. Deti učíme hravou formou prostredníctvom rozprávok, pesničiek a výtvarných aktivít. Pre dospelých máme slovensko-českú knižnicu a čitáreň.