Projekty

Lúč pre Dieťa – realizuje tieto projekty

  1. Dieťa je Dar, nie tovar

  2. Cesta do (ne)známa

  3. Zbierky pre rodičov a deti v hmotnej núdzi  „Dajme veciam druhú šancu“

  4. Klobúčik Lehota

  5. Šikovné ručičky

  6. Rodinná opekačka

 

1. Dieťa je Dar, nie tovar

Cez tento projekt sa snažíme o zmenu postoja k dieťaťu, najmä zo strany súdov, právnikov a sociálnych inštitúcií.
Je dôležite, aby mal každý na pamäti potreby dieťaťa a jeho práva.
Biologický rodičia (mama a otec) sú pre dieťa najdôležitejší v jeho živote, preto má každé dieťa právo vedieť pravdu o svojom pôvode a má právo aj na svoju identitu.

2. Cesta do (ne)známa 

Vysvetľuje a oboznamuje s rozdielmi života v zahraničí.
Medzi Slovenskom, Českou Republikou a Veľkou Britániou sú v oblasti sociálneho, vzdelávacieho a právneho systému veľké rozdiely. Preto, pri zmene štátu  v zahraničí, je potrebné byť dobre informovaný.

3. Zbierky pre rodičov a deti v hmotnej núdzi „Dajme veciam druhú šancu“

Veľa rodín sa dostáva do zložitej životnej situácie nie vlastnou vinou. Najčastejšie ide o týrané deti jedným rodičom priamo, alebo nepriamo. Stáva sa, že otec vyhodí matku s deťmi z bytu, alebo domu čím sa matka s deťmi stáva bezdomovcom. Preto  sa snažíme pomôcť prostredníctvom zbierok.

4. Klobúčik Lehota

Spája deti a rodiny od 0 rokov do 10. Stretávame sa pravidelne v pondelok a štvrtok od 15 do 17:30 v kultúrnom dome na poschodí. Snažíme sa deti naučiť tvoriť a spoločne sa zabávať. Organizujeme aj niekoľko stretnutí ako je karneval, vianočné posedenie a podobne.

5. Šikovné ručičky

Spoločne tvoríme rôzne predmety pre radosť. Začali sme s veľkonočnou výzdobou, rôzne techniky ozdobovanie vajíčok. Vzájomne sa učíme háčkovanie. Začali sme navštevovať kurz paličkovania. Pridať sa môže každý, kto má záujem sa niečo naučiť, tvoriť alebo naučiť nás. Stretávame sa každý pondelok od 16:00 do 18:00 v kultúrnom dome Lehota.

6. Rodinná opekačka

Pre našu organizáciu je najdôležitejšie, upevňovať rodiny a spájať rodinné priateľstvá. Počas stretnutia sa spoločne zabavíme. deti nám ukážu zručnosti a pritom si opečieme chutnú špekačku na palici pri trdíčnom ohnisku.