„Kniha poviedok „Skutočné príbehy z našej praxe

Lúč pre Dieťa od svojho vzniku pomáha na dobrovoľnej báze. Naša pomoc poradenstvo je zdarma.

Prostredníctvom portálu ľudia ľuďom sa na vás obraciame o podporu vydania knihy poviedok „Skutočné príbehy z našej praxe“

Bude to prvá kniha na trhu, kde čitatelia budú mať možnosť po prečítaní nájsť množstvo užitočných rád.

Život v zahraničí sa ľahko zmení na nočnú moru, ktorá môže trvať dlhé nekonečné mesiace, dokonca aj roky.

Na vydanie potrebujeme 4 500 eur. Prispieť môžete na náš účet Lúč pre Dieťa, FIO banka SK78 8330 0000 0025 0259 2287 do poznámky DAR- Kniha poviedok. Za každý finančný dar vám z celého srdca ďakujeme.

Občianske združenie Lúč pre Dieťa sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje pomoc a poradenstvo. Pani Dagmar, ako ich dobrovoľníčka, sa rozhodla v spolupráci s občianskym združením vydať knihu poviedok. Vzhľadom k tomu, že ich fungovanie je výlučne na dobrovoľníckej báze, je pre ňu či združenie finančne náročné všetko potrebné na vydanie knihy zaobstarať. Podporme spoločne vydanie knihy.

Som dobrovoľníčkou v občianskom združení Luč pre dieťa. Sme jediné občianske združenie, ktoré sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky. V spolupráci a pod záštitou občianskeho zrduženia Lúč pre dieťa, som sa rozhodla vydať knihu „Skutočné príbehy z našej praxe“

V knihe, ktorú mi aj vy môžete pomôcť vydať, budú skutočné príbehy, ktoré sa stali slovenským deťom žijúcim v zahraničí. Nedozviete sa žiadne vtipné historky, ani nespoznáte konkrétne mená ľudí, čo príbeh prežili. Ide sklr o náhľad do nášho prostredia, našej práce, ktorá je o pomoci deťom a rodičom v tých najťažších chvíľach.

Až keď som príbehy dávala dokopy, všimla som si, že častou, no nie výlučne témou je, prísť o dieťa nie vlastnou vinou, pričom zlyhá pomoc v pravej chvíli. V plánovanej knihe budú však aj poviedky so šťastným koncom, ktoré stihnete prečítať pri káve alebo čaji.

Zároveň sa na tomto mieste musím poďakovať svojím kolegom, že vytvorili svet, ktorý ma nútil písať, rodine, ktorá roky znáša moje vychýrené „pomáhanie“ nálady a platforme ľudia ľuďom, vďaka ktorej môj projekt dostáva šancu nadýchnuť sa a uzrieť svetlo sveta. Snažim sa zachyťiť skutočné emócie, rozpoloženie a zmobilizovanie síl pre záchranu deti, rodiny.

Knihu plánujem vydať v 500 vytlačkoch a v menšom formáte, aby sa dala dobre čítať, napríklad aj cestou do práce, napríklad na Kramáre. Na každú poviedku som oslovila ilustrátora, ktorý dotvorí celkovú atmosféru. Bude doplnená aj fotografiami.

Ako použijem vašu podporu?

Ako autor knihy si nenárokojem žiadnu odmenu, no na jej realizáciu potrebujem pomoc profíkov.

Preto peniaze z tejto kampane pôjdu na jazykovú redakciu, korektúru textu, grafickú úpravu, ilustrácie a tlač. V prípade akéhokoľvek prebytku po vyplatení týchto položiek, budú ostatné peniaze použité na krst knihy, o ktorom sa dočítate ďalej.

„Poviedky vznikli jednoznačne pod vplyvom života, pomáhať Lúču pre Dieťa deťom a rodičom a to do takej miery, že pri ich redigovaní som si uvedomila, že väčšina z nich má neskutočnú silu „Nikdy sa nevzdávaj… vždy vedie cesta!“

Zima sa hodí k atmosfére knihy, preto je aj krst naplánovaný v zime, čo zároveň z nej robí výborný darček pod stromček ľuďom, ktorí sa nikdy nevzdávajú. 

Celá výzva na portáli ľudia ľuďom : https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16466

Dagmar Szabó

Medzinárodná konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí

Zľava: Generálny riaditeľ Igor Pokojný ministerstvo zahraničných vecí, Predsedníčka Dagmar Szabó Lúč pre Dieťa, Komisár pre detí Jozef Mikloško

Dnes sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o sociálnoprávnej ochrane detí s témou dotýkajúcou sa aj medzinárodných únosov na pôde Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Bolo pre mňa cťou, že prvotné stretnutia organizované Lúč pre Dieťa za okrúhlym stolom pod názvom : DIEŤA JE DAR, nie tovar vyvolalo usporiadanie medzinárodnej konferencie.

V diskusných paneloch vystúpili mnohí odborníci nielen zo Slovenska, ale zároveň z Nemecka, Rakúska či Spojeného kráľovstva, no zastúpenie nechýbalo ani od našich susedov z Českej republiky a Maďarska.

Pri medzinárodnej ochrane detí zohráva dôležitú úlohu tiež ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom zastupiteľských úradov .

Dozvedeli sme sa presný systém postupu pri presunu deti, o únosoch jedným rodičom z krajiny obvyklého pobytu. V každej krajine je iný právny a sociálny systém.

Konferenciu ❝Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte❝ zorganizovalo ministerstvo zahraničných vecí v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže pod , ministerstvom sociálnych vecí a rodiny SR.

Dagmar Szabó

Týždeň dobrovoľníctva

Lúč pre Dieťa celé roky funguje vďaka dobrovoľníctvu. Bez ich pomoci by sme nedokázali zrealizovať projekty.

Počas týždňa dobrovoľníctva sme sa pridali k výzve. Šikovné ručičky v Lehote vyrábali sviečky, ktoré znázorňujú svetlo do tmy.

Počas výroby sviečok mladší členovia nám nakreslili slniečka.

V rámci týždňa dobrovoľníctva sme si pripravili 62 sviečok z včelieho vosku, odliatky slniečka 72, kvietky 17 a 25 srdiečka rôznych farieb. Bola to zábava a s dobrým pocitom .

Kúpou našich sviečok zapálite rozžiarite plamienok nádeje.

Dagmar Szabó

Varenie gulášu u Bystro u Beaty

1. júna sme sa stretli s ostatnými šéfkuchármi na akcii Guláš majster v Bistro u Beáty Lúč pre Dieťa obsadil krásne druhé miesto

Ďakujeme šéfkuchárovi a celému tímu šikovných ručičiek za super guláš, ktorý všetkým chutnal. V jednoduchosti a dobrej nálady sme spoločne dokázali pripraviť chutný guláš.

Bolo to skvelé popoludnie s dobrým gulášom .

Tešíme sa na ďalšie akcie v prostredí Bistro u Beáty

Dagmar Szabó

FOTO: fotografujem

Stretnutie na ministerstve kultúry Martinou Šimkovičovou

Stretnutie na ministerstve kultúry s Martinou Šimkovičovou bolo plné informácií. Pani
ministerka Martina Šimkovičová dlhodobo pomáha pri problematike s neoprávnene
odobratými deťmi v zahraničí. Oboznámila som pani ministerku s terajšou situáciou ohľadne
detí a rodičov.
Pani ministerku som oboznámila s našou činnosťou čomu všetkému sa venujeme. Jednou
z aktivít sú šikovné ručičky v Lehote, kde sa venujem rôznym prácam. Medzi činnosti patrí
zachováva naše tradície ako je výroba ručne sviečok, vyšívanie, háčkovanie, maľovanie vajíčok
a paličkovanie.
Bolo to naše prvé stretnutie po jej vymenovaní a verím, že čoskoro budeme znova spolu.
Dagmar Szabó

Hlavolamy v detskej psychiatrii

Dieťa je DAR, nie tovar.

Rodina je jediná inštitúcia, ktorá je od nepamäti dodnes najbezpečnejšia pre výchovu detí.

Lúč pre Dieťa je jediná organizácia na Slovensku, špecializujeme sa na medzinárodné prípady a poskytujeme poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí, na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu. Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť. Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese pri návrate dieťaťa späť do rodiny. Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov. Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medzi krajinami (Slovenskom a západnou Európou). Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle. To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny. Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru. Našou nosnou myšlienkou je: „Dieťa je DAR, nie tovar!“(Dadík)

V každej krajine majú svoje zákony a sociálny systém.

V zahraničí sa deti odoberajú na možnom riziku, skutok sa nestal.

Postačuje anonymný telefonát, ktorý nikto neoveruje.

Dieťa príde zranené do školy, má modriny, … , rodič nevysvetlí pri odovzdávaní čo sa stalo.

Zranené dieťa na pohotovosti, kde je podozrenie sociálnou službou zranenie inej osoby.

Neoprávnené odobratie dieťaťa, je veľmi jednoduché, no má traumatické následky.

Rozpad rodiny v mnohých prípadoch.

Široká rodina je rozdelená, narušia sa väzby.

Deti prežívajú traumu , presúvajú sa k náhradnej pestúnskej rodine. Rozdiel v používaní reči. Iné jedlá, režim. Z dňa na deň.

Deti po návrate k rodičom, rodine nastáva znova zložitý proces.

Vzťahy sú narušené. Nabúraná dôvera, kde je obnova ťažká.

Deti sa zvyknú pomočovať, majú nočné budenie,

obviňujú rodičov za odlúčenie, že boli preč od rodiny u úplne cudzích ľudí.

Poukazujeme, ako sa systémovo vyrábajú pacienti.

Dagmar Szabó

Knižnica SOVA pred kultúrnym domom v Lehote

Naša verejná knižnica v Lehote slúži každému, kto má rád knihy. Je pre nás radosťou doplňovať knihami , ktoré ste aj vy darovali pre Lúč pre Dieťa.

Teraz v teplejšom období si môžete aj tu v príjemnom prostredí posedieť a prečítať knihu z knižnice. Nás teší, že dávame knihám druhú šancu pre radosť obyvateľom Lehoty.

Ďakujeme za knihy a zároveň ďakujeme novým čitateľom.

Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte. (Dr.Seuss)

Autor : Dagmar

Foto: Peter fotografujem@gmail.com

Deň slnká 5 ročník medzinárodná výzva

Lúč pre Dieťa a sesterská charita Sunray for children už po piatykrát organizuje projekt Deň slnká. Výzve je určená pre všetky deti , žiakov, študentov z celého sveta. Výzva je medzinárodná vždy k 02.máju. Prvý ročník bol v roku 2020. Môžete sa zapojiť a poslať nám kresbu, vymodelované slniečko, fotku, video s tancom, pesničkou, básničkou, prózou… Stačí nám zaslať na email denslnkafoto@gmail.com

Plagát grafická úprava: Peter Kutálek

Autor: Dagmar Szabó

Grafická úprava : Peter Kutálek peter@fotografujem.com

Šikovné ručičky v Lehote a Kolúčik v Lehote

 Všetkých vás pozívame spoločne tvoriť a  vytvárať rôzne vecičky.   Pridajte sa k nám od najmenších až po tých najstarších všetci ste vítaný. Bližšie informácie nájdete na našich stránkach fb Lúč pre dieťa, Šikovné ručičky v Lehote, Klobúčik v Lehote a webstránke www.lucpredieta.com

Tešia sa na vás Kristínka Kutáleková, Michaela Trličiková, Dagmar Szabó a všetci čo tvoríme.
Foto : Peter Kutálek

Autor. Dagmar Szabó