KONTAKT

Lúč pre Dieťa oz
Lehota 16, 951 33 Lehota

 

Telefon:
V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte okamžite:

SK +421 950 392 103
UK +44 788 991 7368                

E-mail:
info@lucpredieta.com

 

V prípade núdze kontaktujte:

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

Tel.:+421 2 204 58 200

Fax:+421 220 463 258
E-mail:
info@cipc.gov.sk

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Špitálska č. 25 – 27 (oproti budove Ministerstva)
P. O. Box 57
814 99  Bratislava
Slovenská Republika