Rodinná opekačka 2

Rodinná opekačka 2, z dňa 03.09.2023 sa stáva už tradíciu, čo nás veľmi teší. Bolo to popoludnie plné zábavy a skvelému opekaniu špekačiek. Na stanovištiach boli asistenti, ktorý povzbudzovali deti v súťažiach. Všetky deti zvládli úlohy . Stanovišti Klobúčik – Lehota pod vedením Kristíny Kutálekovej deti tvorili krásne diela, z ktorých vznikla výstava počas podujatia.

Celú akciu nám s spríjemnil Mr Buble bublinovou šou. Bublín bolo veľa, veľa … Po celej šou deti si mohli vyskúšať sami bubliny vyvárať.

Na tejto akcii sa zúčastnilo napriek chladnejšiemu počasiu 55 deti, ktoré sa zapojili do súťaží. Boli aj menšie detičky, ktoré sledovali čo sa deje…

Každému ďakujeme za spoločný čas, kde deti ukázali zručností, talent a chuť ukázať aký sú šikovný.

Lúč pre dieťa s obcou Lehota vám aj v budúcnosti radi pripravia stretnutie pre vás.

Sponzorom ďakujeme za príspevky, bez ktorých by sa táto udalosť neuskutočnila :

Obecný úrad Lehota , Lúč pre Dieťa, Bistro u Beáty DJ Matúš Lisy, fotografujemPe Ter Peter Kutálek , Klobúčik – Lehota Kristína Kutáleková

Všetkým veľké ďakujem, kto pomáhal pri príprave, zabezpečení potrebných vecí, čapovaní, stanovištiach pre detí a podobne.

Na budúce každý, kto bude pomocníkom bude v žltom tričku….

Budujme si zdravú rodinu aby sme mali zdravú dedinu…. Budujme si priateľstvá, silnú komunitu.

Deti sú naša budúcnosť

Autor : Dagmar Szabó

Výnimočné deti – prednáška II


Lúč pre Dieťa mal veľa zaujímavých stretnutí. Jedným z nich bola ďalšia
odborná prednáška „Výnimočné deti a ich život s nami“ pani
psychiatričky Terézie Rosenbergerovej pre rodičov, učiteľov,
terapeutov, psychológov.


Konala sa 21.04.2023 v kultúrnom dome a priniesla veľa zaujímavých
a cenných rád pre všetkých poslucháčov. Jeden pre mňa dôležitý
poznatok je, že pediatri sú málo školený o autizme a poruchách
v duševnom vývoji. Štatistiku ukazujú, že v tejto dobe sa narodí až osem
z desiatich detí s poruchou autistického spektra.
Prednášky sa zúčastnili poslucháči prezenčne aj online prostredníctvom
aplikácie zoom.
Na jeseň pripravujeme ďalšiu odbornú prednášku.

Autor : Dagmar Szabó

Rodinná opekačka 2

Pozývame vás všetkých na spoločnú Rodinnú opekačku v Lehote.

Lúč pre Dieťa v spolupráci s obecným úradom v Lehote pre vás pripravil program:

Program : 17:00 privítanie

17:10 ukážka streetworkout

17:30 Bublinová šou

18:30 Aktivity

20:00 Ukončenie….

Počas celého stretnutia nám bude spríjemňovať hudba DJ Matúša Lisého.

Opekať si budete môcť priebežne. Deti po splnení aktivít za odmenu dostanú pamätné listy.

Prehlbovať rodinné púta je pre nás to najdôležitejšie. Prehlbovať priateľstvá medzi rodinami na dedine znamená lepší a krajší život v Lehote.

Tešíme sa na spoločnú udalosť.

Autor: Dagmar Szabó

Lúč pre dieťa sa zúčastnil MDD v Lehote

V Lehote sa detské ihrisko Rodinka zmenilo na súťaže, smiech a dobrú náladu.Lúč pre Dieťa priložil ruku k radosti a umožnil deťom tvoriť. Deti nakreslili množstvo kresieb a vymaľovali rôzne odliatky zo sadry.
V lehote rastie veľa mladých umelcov…..

Nie je nič krajšie na svete, ako je robiť radosť deťom. Ešte krajšie, deťom ktoré poznáme a stretávame sa.

Lúč pre Dieťa zriadil zbierku na platforme Ľudia ľuďom.

Naša práca je založená na dobrovoľníctve. Preto sa obraciame na všetkých, ktorí by nás mohli podporiť, aby sme mohli lepšie a v pravý čas poskytovať pomoc klientom. Našou snahou je verejne priblížiť problematiku ohľadne premiestňovania detí z krajiny do inej krajiny a pri neoprávnenom odobratí detí, rodiny naspäť sceliť. Deti majú právo na svojich biologických rodičov.

Sme v pracovných skupinách kde prednášame z našej praxe.

Všetko je náročné na čas, komunikácia s úradmi. Klientom po preštudovaní prípadu píšeme vyjadrenia, čo je náročné. Ku každému pristupujeme individuálne, nakoľko každý prípad je iný.

Doteraz sme hradili všetko z vlastných prostriedkov. Dozrel však čas na rošírenie našich služieb a naďalej už nie je možné to riešiť takýmto spôsobom.

Pomôžte nám pomáhať.

Za každý príspevok ďakujeme.

Dieťa je DAR, nie tovar!

Za každé zdieľanie ďakujeme.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712?fbclid=IwAR3oTJIUvTIC1_7CMnwd5SLfkVoAfO01z-MyyWuIOb1zlSim6iGWj2jEZLI