Naším prianím je, aby deti poznali len slzy šťastia.

Charita Lúč pre dieťa  je založená na základe vlastných skúseností a skúseností iných rodín.
Fungujeme od roku 2015, všetci pracujeme ako dobrovoľníci.

Sme jediné občianske združenie , ktoré sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky.

Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže byť odobraté dieťa, a rodinami, v ktorých už k odobraniu došlo. Za kľúčové považujeme zachovanie celistvosti a kontinuity života dieťaťa. Snažíme sa preto o to, aby deti vôbec nemuseli opustiť svoje rodinné prostredie, prípadne sa mohli čo najskôr vrátiť.

Poskytujeme pomoc a rady rodičom po odobratí dieťaťa. Podporujeme ich v náročnom procese návratu dieťaťa späť do rodiny.

Vyvíjame koncepčné aktivity, ktoré stimulujú zmeny v legislatívnom rámci s priamym dopadom na spoločenské prostredie. Našou snahou je zlepšiť starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.

Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielov v živote medzi krajinami (Slovensko a západná Európa). Vytvárame povedomie a otvárame spoločenskú diskusiu. Snažíme sa vykoreniť predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v skutočnom svetle.

To všetko robíme v súlade s Deklaráciou ľudských práv dieťaťa, Dohovorom o právach dieťaťa a Chartou rodinných práv.

Naším cieľom je spojiť rodiny. Deti majú právo žiť so svojou biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať ich kultúru.

Našou hlavnou zásadou je: „Dieťa je DAR, nie tovar!“

Život v zahraničí je iný ako život vo vašej domovskej krajine. Neznalosť rozdielov v právnom a spoločenskom systéme, tiež neznalosť jazyka celú situáciu sťažuje. Rodičia a deti majú veľa otázok o rodinnej problematike, na ktoré im radi odpovieme.

Naša sesterská organizácia   https://www.sunrayforchildren.org.uk/ je pre Slovákov žijúcich v UK.

  • Poskytujeme poradenské služby na pomoc a ochranu obetí domáceho násilia, v prípade rozluky a rozvodu manželov, ako aj v otázkach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností k deťom.
  • Informujeme o rozdieloch v živote rodičov s deťmi medzi Veľkou Britániou a CZ/SK v sociálnom, vzdelávacom a právnom systéme.
  • Zúčastňujeme sa a spoluorganizujeme podujatia ako sú konferencie a školenia.
  • Organizujeme zbierky pre deti v hmotnej núdzi.