Dajme veciam Druhú šancu

Lúč pre Dieťa z organizoval v spolupráci s obcou Lehota ďalšiu burzu Dajme veciam druhú šancu, ktorá sa uskutočnila 04. 11.2023 od 10:00 vo veľkej sále KD Lehota.
Kúpiť ste si mohli všeličo za pár drobných. Tento raz mali predávajúci rôzne veci oblečenie, topánočky, masážne doplnky a iné.

Sledujte nás na fb Lúč pre Dieťa  o ďalšej našej burze : Dajme veciam druhú šancu.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás na tel.čísle 0950392103 alebo email info@lucpredieta.com

 fotografujem Peter Kutálek

Autor : Dagmar Szabó

Lúč pre Dieťa zriadil zbierku na platforme Ľudia ľuďom.

Naša práca je založená na dobrovoľníctve. Preto sa obraciame na všetkých, ktorí by nás mohli podporiť, aby sme mohli lepšie a v pravý čas poskytovať pomoc klientom. Našou snahou je verejne priblížiť problematiku ohľadne premiestňovania detí z krajiny do inej krajiny a pri neoprávnenom odobratí detí, rodiny naspäť sceliť. Deti majú právo na svojich biologických rodičov.

Sme v pracovných skupinách kde prednášame z našej praxe.

Všetko je náročné na čas, komunikácia s úradmi. Klientom po preštudovaní prípadu píšeme vyjadrenia, čo je náročné. Ku každému pristupujeme individuálne, nakoľko každý prípad je iný.

Doteraz sme hradili všetko z vlastných prostriedkov. Dozrel však čas na rošírenie našich služieb a naďalej už nie je možné to riešiť takýmto spôsobom.

Pomôžte nám pomáhať.

Za každý príspevok ďakujeme.

Dieťa je DAR, nie tovar!

Za každé zdieľanie ďakujeme.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712?fbclid=IwAR3oTJIUvTIC1_7CMnwd5SLfkVoAfO01z-MyyWuIOb1zlSim6iGWj2jEZLI

Podporte nás finančne

Lúč pre Dieťa

Každá pomoc je pre ohrozené deti veľkým prínosom, no systematická pomoc im dáva nádej, že neostanú v cudzej krajine.

Prečo by ste mali prispieť práve nám?

• Sme jediná organizácia na slovenskú, ktorá sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky

• Pracujeme s ohrozenými rodinami , v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť.

• Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese
o návrat dieťaťa späť do rodiny

• Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.

• Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medi krajinami slovenskom a západnou Európou. Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle.

• To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

• Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru.

Zbierka na ľudia ľuďom stránke : https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712

Môžete nás finančne podporiť na účet: Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 , BIC GIBASKBX do poznámky prosím udať DAR.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712

Podporili nás z nadácie: Aby to malo zmysel.

Organizácia Lúč pre Dieťa je jediná na Slovensku, ktorá pomáha pri návratoch po neoprávnenom odobratí detí v zahraničí. Špecializuje sa na deti a rodičov žijúcich mimo Slovenskej republiky.

Väčšina rodičov odchádza do zahraničia za prácou, potom sa následne usadia a zostanú v danej krajine natrvalo. Ďalšou skupinou sú mladí ľudia, ktorí idú do zahraničia študovať a rovnako sa v krajine usadia a zostávajú v nej žiť. No najviac zarážajúce sú však prípady, kedy sa počas dovolenky v inej krajine stane dieťaťu úraz. Počas návštevy nemocnice je kontaktovaná sociálna služba danej krajiny, ktorá vyhodnotí udalosť ako dôsledok zlyhania rodiča (rodičov) a na základe tzv. “možného rizika“ a dieťa za spolupráce polície rodičom odoberú. Pokiaľ je v rodine viacero detí, tak aj tie spravidla putujú pod zámienkou ochrany pred možným rizikom do starostlivosti sociálnej služby. Dovolenka sa tak stáva pre rodičov nočnou morou.

Rodičia sa potom obracajú na túto organizáciu v nádeji, že im pomôžu v takejto zložitej a zúfalej situácii. Riešenie takýchto okolností je veľmi zložité a len vďaka spolupráci s rovnako nápomocne cítiacimi právnikmi a pracovníkmi miestnych úradov sa darí tieto situácie vyriešiť.

Získané prostriedky organizácia využije na svoju činnosť a na podporu rodín, ktoré sa ocitnú v spomínanej zložitej situácii. Okrem toho budú prostriedky využité na vypracovanie právnych analýz a postupov k získaniu detičiek spať ku svojim rodinám a taktiež na ich prepravu domov.

Peniaze, ktorými prispievame sú z tržieb našej realitnej kancelárie, osobných príspevkov konateľa spoločnosti a osobných príspevkov maklérov spoločnosti. Radi by sme získali ďalšie zdroje na pomoc. Preto, ak by ste aj Vy chceli podporiť nadáciu Lúč pre Dieťa, môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek sumy na účet našej neziskovej organizácie BeMi n. o., vedený v SLSP : SK71 0900 0000 0051 2637 4617. Do správy pre prijímateľa uveďte: „Lúč pre Dieťa“. Ak uvediete i „Darca: Vaše meno“, radi uverejníme Váš príspevok na našich stránkach. Z darovanej sumy ide 100 % na pomoc nadácii Lúč pre Dieťa. ĎAKUJEME!

https://abytodavalozmysel.sk/podporme-nadaciu-luc-pre-dieta

Z tejto zbierky nám darovali prostriedky, ktoré sme použili na organizovanie zbierok pre našich klientov v núdzi. Preplatili sme cestovné náklady, náklady spojené s chodom našej organizácie.

Veľké ďakujem za finančnú podporu , ktorú sme obdržali po prvýkrát počas našej existencie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar

Dajme veciam druhú šancu

Našim poslaním je pomáhať tam, kde je najviac potrebné. Každý z nás má iný osud. Preto sme začali s projektom Dajme veciam druhú šancu.

Máme veci doma čo zavadzajú, sú ešte použiteľné a môžu urobiť radosť. Je krásne, koľký sa do našej výzvy zapojili. Všetky veci sme roztriedili podľa veľkosti, obdobia. Časť sme poslali balíkmi poštou, časť osobne autom rodinám s deťmi. Jedno auto vecí bolo zavezené otcovi Kuffovi do Žakoviec.

Z vašou pomocou sme pomohli piatim rodinám s deťmi. V Žakovciach sa potešili opustené deti , matky s deťmi a ostatný klienti centra.

Všetkým, čo ste priniesli oblečenie, hračky, školské potreby, koberec, komodu a iné patrí veľké ďakujem, že pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar

Pomôžte nám pomáhať …

„Dlhodobo pomáhame z vlastných prostriedkov a sme odkázaný na dary.“

Touto vetou odpovedáme pri zvedavých otázkach „kto vás financuje?“. Áno, je to tak. A vzhľadom na stúpajúcu tendenciu riešených prípadov, rozhodli sme sa vyhlásiť zbierku a jej výnos použiť na uľahčenie „nového začiatku“ pre rodiny s deťmi.

Naša organizácia dlhodobo pomáha rodinám po návrate na Slovensko. Vo väčšine prípadov ide o rodiny, ktorým boli v zahraničí neoprávnene odobraté deti. Boj o návrat k rodičom je veľakrát nemožný a tak sa snažíme pomôcť, aby deti boli vrátene k príbuzným, k blízkej rodine. Aby neskončili v kolotoči pestúnskych rodín a detských domovov v cudzej krajine.

Táto cesta je náročná a veľmi ťažká. Po odobratí sú deti umiestnené do náhradnej pestúnskej rodiny. Vlastný rodičia čelia obrovskému nátlaku od protistrany, ktorou je vo väčšine prípadov sociálno-právny inštitút tej ktorej krajiny. Začne sa sudný proces, ktorý sa koná aj dva krát do týždňa. Už tento fakt komplikuje rodičom účastniť sa na pojednávaniach z dôvodu neudelenia pracovného voľna, k tomu sa pridružia „kontakty“ v centrách pod dozorom s vlastným dieťaťom a to v termínoch, ktoré určuje sociálny servis a rodič pokiaľ má záujem sa stetnúť s vlastnými deťmi, musí sa zariadiť. To sú dôvody, prečo rodičia prichádzajú o svoju prácu, o svoj príjem.

V niektorých prípadoch, sa podarí presadiť na súde fakty na základe ktorých sa deti vrátia k rodičom. Vtedy sa bez premýšľania rodina zbalí a vycestujú späť na Slovensko, často len s najnutnejšími vecami. Po príchode je bežnou praxou, že proces medzi štátmi (rozumej súdno sociálne doťahovačky, odvolávania, dovolávania, …) trvá aj šesť mesiacov. Nasleduje vyvolanie súdneho procesu o návratové konanie, čo opäť v praxi pre rodičov okrem citového vypätia znamená aj peňažné výdavky na právne zastúpenie.

Okrem týchto starostí, potrebujú zaobstarať všetký nevyhnutné prostriedky na živobytie pre deti a seba.

A vtedy opäť prichádzame na scénu a snažíme sa rodinám poskytnúť čiastočné (ako to situácia umožňuje) finančné krytie platieb za elektrinu, vodu, nájom, plyn. Samozrejmosťou je materiálno technická podpora kde vďaka ľuďom s dobrým srdcom dokážeme zaodieť ak už nie celú, tak aspoň najmladšiu časť rodín. Veď sami dobre viete, ako rýchlo deti rastú a ako často treba šatník detí dopĺňať.

Preto dnes prosíme aj vás o pomoc a podporu pre deti, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Nedovoľme, aby ostali v zahraničí v úplne cudzej krajine a v nejakej náhradnej rodine. Pomôžme rodinám bojujúcim za svoje deti zotrvať v ich snahe. Uľahčime im boj o to najcennejšie. Každé dieťa má právo na svojich biologických rodičov, príbuzných. Budeme vďačný za akúkoľvek pomoc, ktorú použijeme, aby sme zlepšili ich život.

Ak máte doma oblečenie (pre deti aj dospelých), hračky, školské potreby, prípadne elektronické zariadenia ako telefón, či tablet, alebo počítač (môžu byť aj poškodené), a neviete čo s nimi, dajte veciam a zároveň ľuďom druhú šancu na život. Pre hmotné dary nás prosím kontaktujte na email: zbierka(at)lucpredieta.com alebo na tel. čísle +421 950 392 103.

Finančnú podporu je možné poukázať na účet:

IBAN: SK3409000000005147516530

Alebo na transparentný účet IBAN: SK0209000000005173398064

Za vašu štedrosť vám z celého srdca ďakujeme.

Veľké ďakujem, že nám pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar

DIEŤA JE DAR, nie tovar !

Výzva na finančnú podporu.

Občianské združenie Lúč pre Dieťa je s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na deti po návrate. Prostreníctvom projektu „Dieťa je Dar, nie tovar“ usporadúvame stretnutia za účelom poskytnúť pomocnú ruku.

Našim cieľom je iniciovať trvalé a pozitívne zmeny v živote detí po návrate na Slovensko a napomáhať mnohostrannému rozvoju osobnosti diaťaťa. Naše poslanie napĺňame priamou pomocou, inováciami systémov starostlivosti a spájaním organizácií a expertov pôsobiacich v tejto oblasti, ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáhame rodičom a deťom spoločnými stretávaniami v prítomnosti odborníka zvládnuť stresujúcu situáciu.

Vnímame veľký rozdiel, ak sa veci dejú „s deťmi“ a nie len „pre deti“ – vzniká vtedy nová kvalita práce aj výsledku. Tento prístup participácie a rešpektu integrujeme do všetkých našich aktivít. 

Naše myšlienky prenášame do praxe nasledovne: 

Realizujeme vlastné vzdelávacie aktivity – cieľovou skupinou sú deti s rodičmi. Podstatou našich stretávaní je upevňovať vzťahy po zložitej životnej skúsenosti. 

Stretnutia s odborníkom na prekonanie traumy budú uskutočňované pravidelne po krajských mestách opakovane. Na slovensko prichádza veľké množstvo rodičov zo zahraničia, aby si zachránili deti. Prichádzajú týrané matky s deťmi po dlhých súdnych sporoch. Matky aj deti sú traumatizované. Sú to naši klienti, ktorým najviac pomôže kolektívne stretnutie s rodičmi a deťmi s totožným problémom.

Cieľom je poskytnúť pomoc vrámci workshopu spoločne s rodičmi, deťmi a odborníkom. Spájať rodiny s podobnou problematikou, týmto spôsobom povzbudiť a vyrovnať sa s danou situáciou. Odborný pracovník vrámci stretnutia poučí rodičov a zároveň poskytne v prípade potreby kontakty na ďalších odborníkov.

Stretnutia by sme radi realizovali v každom krajskom meste, aby rodičia s deťmi nemuseli cestovať ďaleko. Finančné prostriedky sú potrebné na prenájom miestnosti, technické vybavenie. Workshop prostriedky, cestovné náklady a personálne náklady.

Ďakujeme, že nám pomáhaťe pomáhať zraniteľným.

Pomáhame byť deťom s rodinami

Naším cieľom je pomáhať rodinám ostať spolu. Rodina= MAMA+OTEC+DETI

Dlhodobo pomáhame neoprávneným odobratým deťom k návratu biologickým rodičom a príbuzným. Návratu do svojej krajiny na Slovensko.

Lúč pre Dieťa poskytuje poradenstvo a služby zdarma. Rodičia, rodič je po ťažkom súdnom spore, po krátkej dobe väťčina rodičov pride o prácu. Súdne konania sú náročné, zdlhavé. Podľa sudneho rozhodnutia rodičia, rodič má pravidelné kontakty s dieťaťom. Tieto kontakty sú prevážne počas pracovného času. Zamestnávateľ nedokáže poskytnúť dovolenku, pracovné voľno na súdne pojednávanie, stretnutia s právnym zástupcom a kontakty. Z toho dôvodu dochádza k ukončeniu pracovného pomeru.

Rodičia sa dostánu do zložitej situácie. Začnu pracovať na dohodu, zníži sa im prijem a navyšia sa im výdavky.

Autor : Dagmar