Dajme veciam druhú šancu

Našim poslaním je pomáhať tam, kde je najviac potrebné. Každý z nás má iný osud. Preto sme začali s projektom Dajme veciam druhú šancu.

Máme veci doma čo zavadzajú, sú ešte použiteľné a môžu urobiť radosť. Je krásne, koľký sa do našej výzvy zapojili. Všetky veci sme roztriedili podľa veľkosti, obdobia. Časť sme poslali balíkmi poštou, časť osobne autom rodinám s deťmi. Jedno auto vecí bolo zavezené otcovi Kuffovi do Žakoviec.

Z vašou pomocou sme pomohli piatim rodinám s deťmi. V Žakovciach sa potešili opustené deti , matky s deťmi a ostatný klienti centra.

Všetkým, čo ste priniesli oblečenie, hračky, školské potreby, koberec, komodu a iné patrí veľké ďakujem, že pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar