DIEŤA JE DAR, nie tovar !

Výzva na finančnú podporu.

Občianské združenie Lúč pre Dieťa je s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na deti po návrate. Prostreníctvom projektu „Dieťa je Dar, nie tovar“ usporadúvame stretnutia za účelom poskytnúť pomocnú ruku.

Našim cieľom je iniciovať trvalé a pozitívne zmeny v živote detí po návrate na Slovensko a napomáhať mnohostrannému rozvoju osobnosti diaťaťa. Naše poslanie napĺňame priamou pomocou, inováciami systémov starostlivosti a spájaním organizácií a expertov pôsobiacich v tejto oblasti, ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáhame rodičom a deťom spoločnými stretávaniami v prítomnosti odborníka zvládnuť stresujúcu situáciu.

Vnímame veľký rozdiel, ak sa veci dejú „s deťmi“ a nie len „pre deti“ – vzniká vtedy nová kvalita práce aj výsledku. Tento prístup participácie a rešpektu integrujeme do všetkých našich aktivít. 

Naše myšlienky prenášame do praxe nasledovne: 

Realizujeme vlastné vzdelávacie aktivity – cieľovou skupinou sú deti s rodičmi. Podstatou našich stretávaní je upevňovať vzťahy po zložitej životnej skúsenosti. 

Stretnutia s odborníkom na prekonanie traumy budú uskutočňované pravidelne po krajských mestách opakovane. Na slovensko prichádza veľké množstvo rodičov zo zahraničia, aby si zachránili deti. Prichádzajú týrané matky s deťmi po dlhých súdnych sporoch. Matky aj deti sú traumatizované. Sú to naši klienti, ktorým najviac pomôže kolektívne stretnutie s rodičmi a deťmi s totožným problémom.

Cieľom je poskytnúť pomoc vrámci workshopu spoločne s rodičmi, deťmi a odborníkom. Spájať rodiny s podobnou problematikou, týmto spôsobom povzbudiť a vyrovnať sa s danou situáciou. Odborný pracovník vrámci stretnutia poučí rodičov a zároveň poskytne v prípade potreby kontakty na ďalších odborníkov.

Stretnutia by sme radi realizovali v každom krajskom meste, aby rodičia s deťmi nemuseli cestovať ďaleko. Finančné prostriedky sú potrebné na prenájom miestnosti, technické vybavenie. Workshop prostriedky, cestovné náklady a personálne náklady.

Ďakujeme, že nám pomáhaťe pomáhať zraniteľným.