Pomôžte nám pomáhať …

„Dlhodobo pomáhame z vlastných prostriedkov a sme odkázaný na dary.“

Touto vetou odpovedáme pri zvedavých otázkach „kto vás financuje?“. Áno, je to tak. A vzhľadom na stúpajúcu tendenciu riešených prípadov, rozhodli sme sa vyhlásiť zbierku a jej výnos použiť na uľahčenie „nového začiatku“ pre rodiny s deťmi.

Naša organizácia dlhodobo pomáha rodinám po návrate na Slovensko. Vo väčšine prípadov ide o rodiny, ktorým boli v zahraničí neoprávnene odobraté deti. Boj o návrat k rodičom je veľakrát nemožný a tak sa snažíme pomôcť, aby deti boli vrátene k príbuzným, k blízkej rodine. Aby neskončili v kolotoči pestúnskych rodín a detských domovov v cudzej krajine.

Táto cesta je náročná a veľmi ťažká. Po odobratí sú deti umiestnené do náhradnej pestúnskej rodiny. Vlastný rodičia čelia obrovskému nátlaku od protistrany, ktorou je vo väčšine prípadov sociálno-právny inštitút tej ktorej krajiny. Začne sa sudný proces, ktorý sa koná aj dva krát do týždňa. Už tento fakt komplikuje rodičom účastniť sa na pojednávaniach z dôvodu neudelenia pracovného voľna, k tomu sa pridružia „kontakty“ v centrách pod dozorom s vlastným dieťaťom a to v termínoch, ktoré určuje sociálny servis a rodič pokiaľ má záujem sa stetnúť s vlastnými deťmi, musí sa zariadiť. To sú dôvody, prečo rodičia prichádzajú o svoju prácu, o svoj príjem.

V niektorých prípadoch, sa podarí presadiť na súde fakty na základe ktorých sa deti vrátia k rodičom. Vtedy sa bez premýšľania rodina zbalí a vycestujú späť na Slovensko, často len s najnutnejšími vecami. Po príchode je bežnou praxou, že proces medzi štátmi (rozumej súdno sociálne doťahovačky, odvolávania, dovolávania, …) trvá aj šesť mesiacov. Nasleduje vyvolanie súdneho procesu o návratové konanie, čo opäť v praxi pre rodičov okrem citového vypätia znamená aj peňažné výdavky na právne zastúpenie.

Okrem týchto starostí, potrebujú zaobstarať všetký nevyhnutné prostriedky na živobytie pre deti a seba.

A vtedy opäť prichádzame na scénu a snažíme sa rodinám poskytnúť čiastočné (ako to situácia umožňuje) finančné krytie platieb za elektrinu, vodu, nájom, plyn. Samozrejmosťou je materiálno technická podpora kde vďaka ľuďom s dobrým srdcom dokážeme zaodieť ak už nie celú, tak aspoň najmladšiu časť rodín. Veď sami dobre viete, ako rýchlo deti rastú a ako často treba šatník detí dopĺňať.

Preto dnes prosíme aj vás o pomoc a podporu pre deti, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Nedovoľme, aby ostali v zahraničí v úplne cudzej krajine a v nejakej náhradnej rodine. Pomôžme rodinám bojujúcim za svoje deti zotrvať v ich snahe. Uľahčime im boj o to najcennejšie. Každé dieťa má právo na svojich biologických rodičov, príbuzných. Budeme vďačný za akúkoľvek pomoc, ktorú použijeme, aby sme zlepšili ich život.

Ak máte doma oblečenie (pre deti aj dospelých), hračky, školské potreby, prípadne elektronické zariadenia ako telefón, či tablet, alebo počítač (môžu byť aj poškodené), a neviete čo s nimi, dajte veciam a zároveň ľuďom druhú šancu na život. Pre hmotné dary nás prosím kontaktujte na email: zbierka(at)lucpredieta.com alebo na tel. čísle +421 950 392 103.

Finančnú podporu je možné poukázať na účet:

IBAN: SK3409000000005147516530

Alebo na transparentný účet IBAN: SK0209000000005173398064

Za vašu štedrosť vám z celého srdca ďakujeme.

Veľké ďakujem, že nám pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar