Podporte nás finančne

Lúč pre Dieťa

Každá pomoc je pre ohrozené deti veľkým prínosom, no systematická pomoc im dáva nádej, že neostanú v cudzej krajine.

Prečo by ste mali prispieť práve nám?

• Sme jediná organizácia na slovenskú, ktorá sa špecializuje na medzinárodné prípady a poskytuje poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí. Špecializujeme sa na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu Slovenskej republiky

• Pracujeme s ohrozenými rodinami , v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť.

• Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese
o návrat dieťaťa späť do rodiny

• Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.

• Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medi krajinami slovenskom a západnou Európou. Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle.

• To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

• Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru.

Zbierka na ľudia ľuďom stránke : https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712

Môžete nás finančne podporiť na účet: Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 , BIC GIBASKBX do poznámky prosím udať DAR.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Autor : Dagmar Szabó

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712