Podporili nás z nadácie: Aby to malo zmysel.

Organizácia Lúč pre Dieťa je jediná na Slovensku, ktorá pomáha pri návratoch po neoprávnenom odobratí detí v zahraničí. Špecializuje sa na deti a rodičov žijúcich mimo Slovenskej republiky.

Väčšina rodičov odchádza do zahraničia za prácou, potom sa následne usadia a zostanú v danej krajine natrvalo. Ďalšou skupinou sú mladí ľudia, ktorí idú do zahraničia študovať a rovnako sa v krajine usadia a zostávajú v nej žiť. No najviac zarážajúce sú však prípady, kedy sa počas dovolenky v inej krajine stane dieťaťu úraz. Počas návštevy nemocnice je kontaktovaná sociálna služba danej krajiny, ktorá vyhodnotí udalosť ako dôsledok zlyhania rodiča (rodičov) a na základe tzv. “možného rizika“ a dieťa za spolupráce polície rodičom odoberú. Pokiaľ je v rodine viacero detí, tak aj tie spravidla putujú pod zámienkou ochrany pred možným rizikom do starostlivosti sociálnej služby. Dovolenka sa tak stáva pre rodičov nočnou morou.

Rodičia sa potom obracajú na túto organizáciu v nádeji, že im pomôžu v takejto zložitej a zúfalej situácii. Riešenie takýchto okolností je veľmi zložité a len vďaka spolupráci s rovnako nápomocne cítiacimi právnikmi a pracovníkmi miestnych úradov sa darí tieto situácie vyriešiť.

Získané prostriedky organizácia využije na svoju činnosť a na podporu rodín, ktoré sa ocitnú v spomínanej zložitej situácii. Okrem toho budú prostriedky využité na vypracovanie právnych analýz a postupov k získaniu detičiek spať ku svojim rodinám a taktiež na ich prepravu domov.

Peniaze, ktorými prispievame sú z tržieb našej realitnej kancelárie, osobných príspevkov konateľa spoločnosti a osobných príspevkov maklérov spoločnosti. Radi by sme získali ďalšie zdroje na pomoc. Preto, ak by ste aj Vy chceli podporiť nadáciu Lúč pre Dieťa, môžete tak urobiť zaslaním akejkoľvek sumy na účet našej neziskovej organizácie BeMi n. o., vedený v SLSP : SK71 0900 0000 0051 2637 4617. Do správy pre prijímateľa uveďte: „Lúč pre Dieťa“. Ak uvediete i „Darca: Vaše meno“, radi uverejníme Váš príspevok na našich stránkach. Z darovanej sumy ide 100 % na pomoc nadácii Lúč pre Dieťa. ĎAKUJEME!

https://abytodavalozmysel.sk/podporme-nadaciu-luc-pre-dieta

Z tejto zbierky nám darovali prostriedky, ktoré sme použili na organizovanie zbierok pre našich klientov v núdzi. Preplatili sme cestovné náklady, náklady spojené s chodom našej organizácie.

Veľké ďakujem za finančnú podporu , ktorú sme obdržali po prvýkrát počas našej existencie.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Autor: Dagmar