Lúč pre Dieťa zriadil zbierku na platforme Ľudia ľuďom.

Naša práca je založená na dobrovoľníctve. Preto sa obraciame na všetkých, ktorí by nás mohli podporiť, aby sme mohli lepšie a v pravý čas poskytovať pomoc klientom. Našou snahou je verejne priblížiť problematiku ohľadne premiestňovania detí z krajiny do inej krajiny a pri neoprávnenom odobratí detí, rodiny naspäť sceliť. Deti majú právo na svojich biologických rodičov.

Sme v pracovných skupinách kde prednášame z našej praxe.

Všetko je náročné na čas, komunikácia s úradmi. Klientom po preštudovaní prípadu píšeme vyjadrenia, čo je náročné. Ku každému pristupujeme individuálne, nakoľko každý prípad je iný.

Doteraz sme hradili všetko z vlastných prostriedkov. Dozrel však čas na rošírenie našich služieb a naďalej už nie je možné to riešiť takýmto spôsobom.

Pomôžte nám pomáhať.

Za každý príspevok ďakujeme.

Dieťa je DAR, nie tovar!

Za každé zdieľanie ďakujeme.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/14712?fbclid=IwAR3oTJIUvTIC1_7CMnwd5SLfkVoAfO01z-MyyWuIOb1zlSim6iGWj2jEZLI