Komunikácia po rozvode (rozchode) rodičov ohľadne detí

Komunikácia po rozchode

Zvládnuť komunikáciu po rozvode alebo rozchode je zložité. Rodičia by mali komunikovať výhradne  v písomnej forme prostredníctvom emailu, sms.

Zodpovedný rodičia si musia uvedomiť a rozlišovať čo je komunikácia ohľadne detí a čo ich osobná komunikácia. Rodičovská zodpovednosť a rodičovské práva musia byť dodržané aj napriek zlej komunikácii medzi sebou.

Rodičovská zodpovednosť je starať sa o dieťa a poskytnúť potreby dieťaťa. Strava, ošatenie, vzdelávanie , vhodne využitý  voľný čas vrámci možnosti. Poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Medzi rodičovské práva patrí kontakt s dieťaťom aj po rozchode, rozvode. Informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa. Tu je potrebné informovať v písomnej forme čo z dieťaťom presne je, aké ochorenie, presná diagnóza. V prípade úrazu kde sa to stalo a za akých okolností,kde sa dieťa nachádza, lekársku správu, návrh liečenia a dĺžka liečenia. Obaja rodičia majú právo rozprávať s lekárom a konzultovať ohľadne liečenia.

Alimenty vo Veľkej Británii zabezpečujú nato vytvorené organizácie. Táto organizácia preverí vašu finančnú situáciu a na základe tohto zistenia vymeria výšku vyživovacej povinnosti. To je vaša povinnosť plniť si v plnom rozsahu. V prípade omeškania vás tento úrad vyzve  aby ste si váš záväzok splnili. Rodič čo platí alimenty nemá povinnosť nič naviac platiť.  Môže poskytnúť vreckové počas kontaktu, pokiaľ uzná za vhodné ako odmenu.

Rodič, ktorý má dieťa vo výchove ma zvážiť aké krúžky, tábory vyberie. Krúžky majú naozaj navštevovať detí podľa ich záľub. Krúžky nenahrádzajú starostlivosť o dieťa do večerných hodín namiesto rodičov. Tábor počas prázdnin by mal byť jeden, čo je skoro 2 týždne. Prázdniny sú na spoločné prežitie rodiny v kľude a bez povinnosti. Druhy rodič má tiež právo na svoje dieťa 2 až 3 týždne čo je dôležité na pevné väzby.

Je veľa rodičov, čo nemôžu, nevedia komunikovať medzi sebou. V takom prípade mate viac možností. Pokúsiť sa písomne, v prípade nevhodnej komunikácie, druhý rodič ponižuje, atakuje, napadá a neustále píše vždy o inom ako o podstate, deťoch. Vyhľadajte prostredníka – právnika, mediátora alebo organizáciu kto bude namiesto vás komunikovať.

Mama, otec ste rodičia a nikto na svete to nezmení….. Vaše deti dosť trpia rozchodom vás dvoch a tak sa snažte aby čo najmenej trpeli. Deti si to nezaslúžia, sú vaša budúcnosť, vaša radosť.

Dieťa je najcennejší dar.

Autorka: Dagmar Dureckova