Výnimočné deti – prednáška II


Lúč pre Dieťa mal veľa zaujímavých stretnutí. Jedným z nich bola ďalšia
odborná prednáška „Výnimočné deti a ich život s nami“ pani
psychiatričky Terézie Rosenbergerovej pre rodičov, učiteľov,
terapeutov, psychológov.


Konala sa 21.04.2023 v kultúrnom dome a priniesla veľa zaujímavých
a cenných rád pre všetkých poslucháčov. Jeden pre mňa dôležitý
poznatok je, že pediatri sú málo školený o autizme a poruchách
v duševnom vývoji. Štatistiku ukazujú, že v tejto dobe sa narodí až osem
z desiatich detí s poruchou autistického spektra.
Prednášky sa zúčastnili poslucháči prezenčne aj online prostredníctvom
aplikácie zoom.
Na jeseň pripravujeme ďalšiu odbornú prednášku.

Autor : Dagmar Szabó

Vyjadrenie na súdne pojednávanie pre matku k návratovému konaniu

Na žiadosť právneho zástupcu matky, ktorý sa obrátil na našu organizáciu Lúč pre Dieťa, keďže máme bohaté skúsenosti z medzinárodnými prípadmi. Vypracovali sme vyjadrenie k dnešnej situácii pri migrácii do Veľkej Británii. Rodič pokiaľ nemá status rezidenta, vopred dohodnutú prácu, pracovné víza , tak rodič nedokáže zaobstarať základné potreby pre seba a deti.

Vzhľadom na novú situáciu po brexite je veľa zmien , ktoré platia pre prisťahovalcov.

V tomto prípade súd zamietol presun detí do Veľkej Británie.

https://www.gov.uk/visas-when-you-separate-or-divorce

Autor : Dagmar Szabó

Pozvánka na odbornú prednášku Výnimočné deti… a ich život s nami 2.

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočni 21.04.2023 o 10.30 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Odbornú prednášku nám odprezentuje MUDr. Terézia Rosenbergerová . Je to druhá v poradí ktorú organizuje organizácia Lúč pre Dieťa.

Pozívame vás prezenčne v kultúrnom dome Lehota a online prostredníctvom aplikácie zoom.

Počet miest je obmedzený. Prihlásiť sa môžete emailom lucpredieta1@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0950392103. Po zaplatení účastníckeho poplatku 10eur/osoba na bankový účet Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 do správy pre prijímateľa uviesť “ PREDNÁŠKA 2″

Usporiadateľ Lúč pre Dieťa prednášky: Výnimočné deti … a ich život s nami.

Tešíme sa na vašu účasť.

Autor : Dagmar Szabó

Plagát grafická úprava : Peter Kutálek https://fotografujem.com/

Výnimočné deti … a ich život s nami. Odborná prednáška MUDr. Terézie Rosenbergerovej

Lúč pre Dieťa predseda Dagmar Szabó, MUDr. Terézia Rosembergerová detská psychiatrička , starosta obce Lehota Radoslav Kriváček

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočnila 09.12.2022 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Prednášku „Výnimočné deti a ich život s nami“ otvorila Dagmar Szabó a privítala všetkých zúčastnených ako aj pána starostu Radoslava Kriváčka.

Slovo odovzdala pani doktorke Terézii Rosenbergerovej ktorá vysvetlila všetky druhy autizmu.

Každý ôsmy človek má autistické prvky. Dôležitým momentom je pochopiť svet dieťaťa, prispôsobiť sa jeho požiadavkám. Naučiť sa komunikovať posunkovou rečou, vizuálnou formou, verbálnou. Všetci, ktorí žijú v domácnosti mali by zmeniť život k dieťaťu a k jeho potrebám. V momente pochopenia a komunikácie dieťa zmení správanie a začne napredovať.

Výnimočné deti sú kreatívne. Niektoré sa dokážu jednoducho naučiť niekoľko jazykov, iný sú nadaný na matematiku. Často sú z nich vrcholový športovci.

Autizmus pozorný rodičia spozorujú už v útlom veku, pred prvým rokom dieťaťa.

Záznam s prednášky

Autor : Dagmar

Stála konferencia 2022 – Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier z Veľkej Británie Karin Kostialová, Dana Klamparova Bowcott, Dagmar Szabó. Za ISEIA vzdelávacie centrá po celom svete Jarmila Buchová.

Počas všetkých vstupov sme sa dozvedeli, čo nás v zahraničí trápy, v čom potrebujeme pomoc.

Vzdelávacie centrá predstavili ako fungujú a čo všetko realizujú počas roka.

Naša zástupkyňa Dagmar Szabó dostala priestor kde vyjadrila, že je veľmi dobré môcť vycestovať za prácou a štúdiom do iného štátu, no v spojení s presťahovaním vznikajú komplikácie ohľadne života detí v zahraničí, čím sa častokrát dostávajú do zložitej situácie.

Konferencia má pre nás veľký význam, aby sme upozornili na nástrahy a problémy spojené s životom v zahraničí.

PRÁVA PRE ZAMESTNANCA

Vaše práva o zamestnancovi sú chránené zákonmi Spojeného kráľovstva. Niektoré práva začínajú platiť hneď po získaní práce, iné závisia od toho, ako dlho pracujete. Táto časť objasňuje, čo by ste mali očakávať od svojho zamestnávateľa. Vaše zákonné práva sú:

 • Minimálna mzda
 • Pracovný čas
 • Ročná dovolenka
 • Podrobná výplatná páska
 • Zrážky zo mzdy
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Nemocenská
 • Vaše zmluvné podmienky

Organizácia Gangmasters & Labour Abuse Authority (GLAA) bola založená s cieľom chrániť zamestnancov pred vykorisťovaním. Cieľom GLAA je chrániť Vaše práva a zabezpečiť pre Vás také pracovné podmienky, na ktoré máte zo zákona nárok.

Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou nevhodných, nečestných alebo nezákonných praktík môžete:

• Zavolať na číslo 0345 602 5020 (voľba č. 2) a porozprávať sa s nami priamo od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00. K dispozícii sú tlmočníci.

• Napísať na e-mailovú na adresu intelligence@glaa.gsi.gov.uk

• BEZPLATNE zavolať na dôvernú oznamovaciu linku na čísle 0800 432 0804

• Poskytnúť informácie prostredníctvom webovej stránky www.gla.gov.uk

• Napísať na adresu GLAA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB

Ak sa chcete porozprávať o svojich právach pre zamestnanca so skúseným poradcom, kontaktujte miestnu pobočku organizácie Citizens Advice Bureau, alebo zavolajte na linku pomoci ACAS Helpline 0300 123 110.

Pre viac informácií si stiahnite dokument nižšie:

glaa-workers-rights-12pp-a7-slovak-1

POMOC PRE OBETE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Obchodovanie s ľuďmi je závažný trestný čin. Človek sa stáva predmetom obchodovania s ľuďmi, ak je premiestnený do krajiny, alebo premiestňovaný v krajine inými ľuďmi, ktorí sa mu vyhrážajú, ubližujú, ohrozujú, alebo ho nútia vykonávať prácu, ktorú nechce.

Ak ste sa stali predmetom obchodu s ľuďmi vo Veľkej Británii
máte právo na:
• pomoc a ochranu britskej vlády v rámci tzv. “národného referenčného rámca”
• podporu hovoriť s políciou ak sa rozhodnete kontaktovať ju

Máte nárok na lekárske ošetrenie, emocionálnu podporu, ktorá môže zahŕňať:

 • prechodné, bezpečné ubytovanie
 • lekársku liečbu
 • niekoho, kto Vám pomôže vysporiadať sa s tým, čo sa Vám udialo
 • tlmočníka

Máte nárok na nezávislú právnu pomoc a ochranu, lebo obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, a ak sa rozhodnete hovoriť s políciou, tá ma povinnosť konať.

Pre pomoc a podporu kontaktujte:

Anglicko a Wales:
The Salvation Army (Armáda Spásy)
Human Trafficking Helpline 0300 3038151

Severné Írsko a Škótsko:
Migrant Help (Pomoc migrantom) 07766 668781

Škótsko:
TARA 0141 276 7724
Polícia 999

Viac informácií nájdete v dokumente nižšie:

Slovensky
Pomoc-pre-dospelé-obete-obchodovania-s-ludmi

Anglicky
Help-for-adult-victims