Deti do 16. roku majú povinnú školskú dochádzku v celej EU, aj vo Veľkej Británii.

Každé dieťa musí chodiť do školy!

Rodič počas dovolenky vo Veľkej Británii navštívil s dieťaťom lekára. Pri ošetrení lekár posúdil zdravotný stav a vrámci rozhovoru zistil, že dieťa vo veku 11 rokov nenavštevuje školu vo Veľkej Británii. Prizval sociálny servis, ten usúdil, že dieťa dlhodobo nenavštevuje školu. Rodičia tvrdili, že sú na 3 týždňovej dovolenka, no bohužiaľ zákon je zákon.

Dieťa bolo okamžite odobrané, bez súdneho príkazu na príkaz sociálneho servisu. Z ambulancie odchádzali rodičia sami bez dieťaťa.

Vo Veľkej Británii deti povinne nosia uniformy. V tejto krajine sa školská dochádzka berie veľmi vážne. Všetci čo máte detí od 4 rokov do 16 rokov musia navštevovať školu. Tuna dokonca platí dokonca pri užívaní antibiotik  dieťa nemusí ostať na maródke.

Je veľa rozdielov medzi našou krajinou a Veľkou Britániou. Pokiaľ chceme tu trvalo žiť, musíme sa prispôsobiť a rešpektovať ich pravidlá a práva.

Jedno však by malo platiť, dieťa je tu krátko a tak by malo byť premiestnené do krajiny pôvodu.

Autorka: Dagmar Dureckova