Stretnutie dieťaťa s druhým rodičom

Ako to má správne prebiehať

Prostredníctvom súdneho rozhodnutia, alebo písomnej dohody sa dieťa odovzdá druhému rodičovi. Určené je miesto odovzdania a čas.
Po stretnutí si druhý rodič dieťa prevezme. Je dôležité vedieť zdravotný stav dieťaťa. Stretnutie má prebehnúť v kľude a priateľskej atmosfére.

Rodič po prevzatí s dieťaťom trávi čas v rámci možností tak, aby sa porozprávali, navštívili miesta vhodné pre dieťa. Zodpovedný rodič vopred vymyslí program na celý čas. Potrebne je prispôsobiť k veku dieťaťa. Zábavne stredisko, kino, prechádzka do parku, ZOO, kúpalisko, k sebe domov…Je to vymedzený čas pre rodiča s dieťaťom. Počas tohto stretnutia nezabúdajte, že dieťa je hladné a smädné. Vy ste zodpovedný za dieťa po všetkých stránkach.

Ošatenie je najlepšie keď má dieťa náhradné u druhého rodiča, aby bolo zabezpečené a nedochádzalo k zbytočným problémom.

Pre odovzdanie dieťaťa späť je tiež presne určené miesto a čas. Stať sa môže čokoľvek, je potrebné všetko vopred oznámiť, meškanie, dohodnúť posun času. Vždy v písomnej forme a so súhlasom druhého rodiča. Pri odovzdávaní a vrátení dieťaťa majú byť prítomný rodičia. Nie je vhodné, aby sa do tohto stretávania zapájali vaši partneri. Vo väčšine prípadov iba zbytočne vyhrocujú, aj tak už ťažkú situáciu deti.

Každý rodič si musí uvedomiť, že dieťa je váš dar nie nástroj na vaše spori. Preto vždy sa snažte riešiť primerane a priateľsky. Pokiaľ mate nedoriešené veci, riešte ich mimo vašich detí.

Autorka: Dagmar Dureckova