Ste týraná ?

Počas pandémie stúpla agresivita a týranie v rodinách. Týranie môže byť psychické, fyzické a ekonomické. Najčastejšie sú ohrozené matky, pritom najviac trpia deti.

V prípade týrania deti sú súčasťou napätia a trpia ešte viac ako obeť. Za stav, v ktorom sa nachádzate ako obeť, nemôžte. Odporúčame vyhľadať pomoc, čo najskôr. Domáce násilie sa bude stupňovať. Obeť má možnosť obrátiť sa na políciu. Tá obeti zabezpečí ochranu v podobe zákaz priblíženia agresora k vám na dobu určitú. Podľa závažností sa obmedzenie môže predĺžiť na neurčito, to znamená navždy. Druha možnosť je návšteva lekára, ktorý podstúpi kroky na vašu ochranu. Stáva sa, že obeť nemôže kontaktovať políciu, keďže agresor má všetko pod kontrolou. Pophyb, telefón všetkých priateľov a známych. Návštevu lekára môžte uskutočniť kedykoľvek s čímkoľvek. Pri návšteve vysvetlite lekárovi, čo prežívate, vašu situáciu, v ktorej sa nachádzate. Lekár poinformuje políciu a tá vie akým spôsobom vám pomôže.

V domácom násilí ohrozujete vlastné deti. Obeť má v takomto prípade chrániť seba a detí. Dôležité je si uvedomiť, že obeť sa v takomto prípade stáva spolupáchateľom na týraní vlastných deti. V prípade, že to zistia orgány na ochranu detí, vám v tom okamihu odoberú deti. Je to pre ochranu detí jedine riešenie.

V tomto prípade začne súdne konanie a deti sa umiestňa dočasne do pestrúnskej starostlivosti. Podľa závažností prípadu pokračuje súdne konanie. Deti podľa rozhodnutia súdu môžu umiestniť do náhradnej pestúnskej starostlivosti na dlhodobo. Tento proces môže trvať od 6 mesiacov až niekoľko dlhých rokov.

Vo veľa prípadoch po vyhľadaní pomoci obeťou, agresor dostane súdne rozhodnutie o zákaze priblíženia. Tu deti ostávajú vo výchove u obetí. Z praxe vieme, že agresor prostredníctvom rodiny, priateľov presviedča, že už je v poriadku a neubláži nikomu. Obeť sa dostane pod nátlak. Agresor pod zámienkou odniesť si svoje osobné veci presvedčením a prosením obeť zlomí. Agresor sa priblíži, v tom momente sú znova ohrozených detí. Obeť nedodržuje súdne nariadenie a nechráni deti.

Súdne rozhodnutie v zahraničí kontrolujú či sa dodržiava. Z praxe vieme, že pri porušení zákazu priribliženia, kde sú v ohrozené deti, v takom prípade odoberajú deti do náhradnej pestúnskej výchovy. Návrat k rodičom je potom zložitý a zdĺhavý. V mnohých prípadoch deti nevrátia, lebo ste pre vlastné deti nebezpečná, vystavili sto deti riziku.

Súdny prikaz zákaz približenia vydaný súdom v jednej krajite, platí rovnako aj v ostatných krajinách.

Autor: Dagmar