Vyjadrenie na súdne pojednávanie pre matku k návratovému konaniu

Na žiadosť právneho zástupcu matky, ktorý sa obrátil na našu organizáciu Lúč pre Dieťa, keďže máme bohaté skúsenosti z medzinárodnými prípadmi. Vypracovali sme vyjadrenie k dnešnej situácii pri migrácii do Veľkej Británii. Rodič pokiaľ nemá status rezidenta, vopred dohodnutú prácu, pracovné víza , tak rodič nedokáže zaobstarať základné potreby pre seba a deti.

Vzhľadom na novú situáciu po brexite je veľa zmien , ktoré platia pre prisťahovalcov.

V tomto prípade súd zamietol presun detí do Veľkej Británie.

https://www.gov.uk/visas-when-you-separate-or-divorce

Autor : Dagmar Szabó