Pozvánka na odbornú prednášku Výnimočné deti… a ich život s nami 2.

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočni 21.04.2023 o 10.30 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Odbornú prednášku nám odprezentuje MUDr. Terézia Rosenbergerová . Je to druhá v poradí ktorú organizuje organizácia Lúč pre Dieťa.

Pozívame vás prezenčne v kultúrnom dome Lehota a online prostredníctvom aplikácie zoom.

Počet miest je obmedzený. Prihlásiť sa môžete emailom lucpredieta1@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0950392103. Po zaplatení účastníckeho poplatku 10eur/osoba na bankový účet Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 do správy pre prijímateľa uviesť “ PREDNÁŠKA 2″

Usporiadateľ Lúč pre Dieťa prednášky: Výnimočné deti … a ich život s nami.

Tešíme sa na vašu účasť.

Autor : Dagmar Szabó

Plagát grafická úprava : Peter Kutálek https://fotografujem.com/