Hlavolamy v detskej psychiatrii

Dieťa je DAR, nie tovar.

Rodina je jediná inštitúcia, ktorá je od nepamäti dodnes najbezpečnejšia pre výchovu detí.

Lúč pre Dieťa je jediná organizácia na Slovensku, špecializujeme sa na medzinárodné prípady a poskytujeme poradenstvo na pomoc pri neoprávnenom odobratí detí, na návratové konania maloletých do krajiny pôvodu. Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť. Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodičom po odobraní dieťaťa. Sme im oporou v náročnom procese pri návrate dieťaťa späť do rodiny. Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov. Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike rozdielu života medzi krajinami (Slovenskom a západnou Európou). Vytvárame osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu odobratých detí v pravdivom svetle. To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny. Naším cieľom je rodiny spájať. Deti majú právo žiť s biologickou rodinou, širšou rodinou a poznať svoju kultúru. Našou nosnou myšlienkou je: „Dieťa je DAR, nie tovar!“(Dadík)

V každej krajine majú svoje zákony a sociálny systém.

V zahraničí sa deti odoberajú na možnom riziku, skutok sa nestal.

Postačuje anonymný telefonát, ktorý nikto neoveruje.

Dieťa príde zranené do školy, má modriny, … , rodič nevysvetlí pri odovzdávaní čo sa stalo.

Zranené dieťa na pohotovosti, kde je podozrenie sociálnou službou zranenie inej osoby.

Neoprávnené odobratie dieťaťa, je veľmi jednoduché, no má traumatické následky.

Rozpad rodiny v mnohých prípadoch.

Široká rodina je rozdelená, narušia sa väzby.

Deti prežívajú traumu , presúvajú sa k náhradnej pestúnskej rodine. Rozdiel v používaní reči. Iné jedlá, režim. Z dňa na deň.

Deti po návrate k rodičom, rodine nastáva znova zložitý proces.

Vzťahy sú narušené. Nabúraná dôvera, kde je obnova ťažká.

Deti sa zvyknú pomočovať, majú nočné budenie,

obviňujú rodičov za odlúčenie, že boli preč od rodiny u úplne cudzích ľudí.

Poukazujeme, ako sa systémovo vyrábajú pacienti.

Dagmar Szabó