Výnimočné deti … a ich život s nami. Odborná prednáška MUDr. Terézie Rosenbergerovej

Lúč pre Dieťa predseda Dagmar Szabó, MUDr. Terézia Rosembergerová detská psychiatrička , starosta obce Lehota Radoslav Kriváček

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočnila 09.12.2022 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Prednášku „Výnimočné deti a ich život s nami“ otvorila Dagmar Szabó a privítala všetkých zúčastnených ako aj pána starostu Radoslava Kriváčka.

Slovo odovzdala pani doktorke Terézii Rosenbergerovej ktorá vysvetlila všetky druhy autizmu.

Každý ôsmy človek má autistické prvky. Dôležitým momentom je pochopiť svet dieťaťa, prispôsobiť sa jeho požiadavkám. Naučiť sa komunikovať posunkovou rečou, vizuálnou formou, verbálnou. Všetci, ktorí žijú v domácnosti mali by zmeniť život k dieťaťu a k jeho potrebám. V momente pochopenia a komunikácie dieťa zmení správanie a začne napredovať.

Výnimočné deti sú kreatívne. Niektoré sa dokážu jednoducho naučiť niekoľko jazykov, iný sú nadaný na matematiku. Často sú z nich vrcholový športovci.

Autizmus pozorný rodičia spozorujú už v útlom veku, pred prvým rokom dieťaťa.

Záznam s prednášky

Autor : Dagmar