DIEŤA JE DAR, nie tovar!

Pridaj sa k našej výzve s heslom: DIEŤA JE DAR, nie tovar! Vyfoť sa v žltom s naším textom a svoju fotku zdieľaj na našej facebookovej stránke : DIEŤA JE Dar, nie tovar , www.facebook.com/dietajedarnietovar

Cieľom tejto výzvy je poukázať na to, ako sa k deťom správame my dospelý. Deti sa narodia v rodinách, kde sa udržuje funkčnosť tradičnej rodiny mama, otec, deti. Sú partnerské vzťahy, kde to tak nie je… Počas života sa dostaneme do zložitých situácií, rozvádzame sa, rozchádzame. V prvom momente sa zaoberáme majetkami, potom je na rade výživné a až na poslednom rade ČO BUDE S DIEŤAŤOM. Počas zdĺhavého súdneho procesu prebieha súdne dokazovanie rodičov a zabúda sa na práva dieťaťa a jeho najlepší záujem. Dieťa potrebuje lekára, prvá vec, čo zaujíma ambulanciu pri návšteve, je kartička poistenca. Napriek tomu, že ide o život dieťaťa. V zložitej životnej situácii dieťa odoberú od rodičov, dočasne umiestnia u pestúnov. Neinformujú blízku biologickú rodinu, DIEŤA postupuje do dlhodobej pestúnskej starostlivosti alebo do adopcie, kde stráca identitu. Zabráňme obchodu z deťmi.

DIEŤA JE DAR, nie tovar !

Autor : Dagmar