Komisariát pre detí poskytol vyjadenie na našu výzvu STOP testovaniu a očkovaniu na školách

Lúč pre Dieťa obdržal viac ako 1000 emailov od širokej verejnosti. Všetky vaše podnety sme postúpili komisariátu pre deti. Požiadali sme o stanovovisko k našej výzve.

Z vyjadrenia vyplýva, že testovanie a očkovanie v školách z hygienických dôvodov nie je možné. Každé dieťa má svojho pediatra, ktorý pozná zdravotný stav dieťaťa. Ten môže, len so súhlasom rodiča a zápisom do zdravotnej karty vykonať testovanie. Očkovanie môže vykonať len pediater, po dôkladnom vysvetlení a oboznámení o prípadných vedľajších účinkoch, reakcií na očkovanie. Očkovaním tiež nemôže byť podmienená možnosť zúťastňovať sa prezenčnej výučby v škole.

Vychádzajúc z garancií. ktoré v súvislosti s právom na vzdelanie garantuje každému dieťaťu bez rozdielu Dohovor o právach dieťaťa, a právny poriadok Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky, zastávam názor, že testovanie maloletých detí (žiakov) na COVOD 19 bez súhlasu rodičov nie je dovolené. Nie je v súlade s ústavným právom na vzdelávanie  podmieňovať účasť žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid 19, ak tento žiak nevykazuje symptómy nakazenia chorobou. Rovnako mám výhrady proti ďalšiemu zabezpečovaniu výučby na II. stupni základných škôl a stredných škôl on-line spôsobom.

Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu  urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.

Využívajúc moje oprávnenie, ktoré mi poskytuje § 4 ods. 2 písm. f) zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odporúčam ako návrhy prostriedkov nápravy, aby minister školstva, vedy, výskumu a športu  urýchlene prijal opatrenia na návrat všetkých detí do školy tak, aby sa výučba všetkých detí realizovala prezenčnou formou v školách bez ďalších podmienok.

V plnom znení stanovisko komisariáta detí: https://komisarpredeti.sk/stanovisko-komisarky-pre-deti-viery-tomanovej-k-nedobrovolnemu-testovaniu-maloletych-deti-na-covid-19-2/

Autor : Dagmar