Stála konferencia Slovákov žijúcich v zahraničí

V dňoch 28. a 29. októbra 2022 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) organizoval stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022. Ide o najvýznamnejšie fórum, na ktorom sa stretávajú zástupcovia slovenských krajanských komunít z celého sveta, osobnosti slovenského zahraničia, aktívni priatelia Slovákov žijúcich v zahraničí a predstavitelia  štátnych orgánov Slovenskej republiky, aby spolu prediskutovali problémy krajanského života, aby sa Slováci žijúci v zahraničí nielen pochválili s výsledkami svojej činnosti, ale aj informovali o problémoch, ktorým pri tom čelia. Spoločne sa hľadajú riešenia problémov a cesty, ako môže Slovenská republika podporiť aktivity krajanov smerované na uchovávanie a rozvoj slovenskosti, slovenskej kultúry, zvykov a jazyka.

Lúč pre Dieťa a Sunray for a Child boli súčasťou konferencie v zastúpení predsedníčky Dagmar Szabó.

Počas konferencie predniesli krajania a zástupcovia svoje príspevky. Dagmar Szabó tiež mama tu možnosť predstaviť charitu Sunray for Children a Lúť pre Dieťa. Počas príhovoru poukázala na problematiku rodín a života s deťmi v cudzine. Celý vstup si môžete prečítať nižšie alebo v zborníku https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf.

https://www.uszz.sk/wp-content/uploads/2023/03/ZBORNIK-Stala-konferencia-USZZ-Slovenska-republika-a-Slovaci-zijuci-v-zahranici-2022.pdf

Autor : Dagmar Szabó