Stretnutie v Bruseli s EU poslancom Tomášom Zdechovským

Organizácia A Ray of Sunshine for a Child pôsobí vo Veľkej Británii už niekoľko rokov.Postupne prehlbujeme spoluprácu s ľudmi so správnym srdcom na správnom mieste.

Pána Tomáša Zdechovského poznám osobne od 16.01.2018. Stretli sme sa v Prahe na pochode za detí Evy Michalákovej, vnučku Janky Ladeckej…

Oslovila som viacerých poslancov Slovenskej republiky a aj Poľskej republiky. Na moju požiadavku o stretnutie reagoval iba jeden EU poslanec Tomaš Zdechovský.

 

Foto : Europoslanec – Tomáš Zdechovský

 A Ray of Sunshine for a Child – Lúč pre Dieťa

              MD Dagmar Dureckova

 

Počas priateľského stretnutia sme prerokovali množstvo otázok ohľadne detí  Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Najviac sme sa venovali téme detí rodičov žijúcich vo Veľkej Británií.

Vzhľadom na pomerne veľký počet prípadov, v súdnom konaní, EU poslanec Tomáš Zdechovský ma poinformoval a poučil čo všetko je možné z pozície EU parlamentu riešiť.

Najhlavnejšia otázka z mojej strany bola : Veľká Británia je v procese Brexitu a ten pomaly končí. Po ukončení budú platiť nové právne zákony a vznikajú nové dohody. Nedočítala som sa nikde, čo bude s deťmi , ktoré sú v súdnom procese alebo sú v náhradných rodinách vo výchove.

Na túto odpoveď si počkáme , nakoľko je v riešení.

Autorka : Dagmar Dureckova