Stretnutie v Bruseli s EU poslancom Tomášom Zdechovským

Organizácia Lúc pre dieta pôsobí vo Veľkej Británii už niekoľko rokov. Postupne prehlbujeme spoluprácu s ľudmi so správnym srdcom na správnom mieste.

Pána Tomáša Zdechovského poznám osobne od 16.01.2018. Stretli sme sa v Prahe na pochode za deti Evy Michalákovej (vnučku Janky Ladeckej).
Oslovila som viacerých poslancov Slovenskej aj Poľskej republiky. Na moju požiadavku o stretnutie reagoval iba jeden, a to EU poslanec Tomaš Zdechovský.

Foto: Europoslanec Tomáš Zdechovský
MD Dagmar Dureckova, Lúč pre Dieťa 

Počas priateľského stretnutia sme prerokovali množstvo otázok ohľadne detí Čechov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Najviac sme sa venovali téme detí rodičov žijúcich vo Veľkej Británií.
Vzhľadom na pomerne veľký počet prípadov, v súdnom konaní, EU poslanec Tomáš Zdechovský ma poinformoval a poučil čo všetko je možné z pozície EU parlamentu riešiť.

Najhlavnejšia otázka z mojej strany bola:
Veľká Británia je v procese Brexitu a ten pomaly končí. Po ukončení budú platiť nové právne zákony a vznikajú nové dohody.
Nedočítala som sa nikde, čo bude s deťmi, ktoré sú v súdnom procese, alebo sú v náhradných rodinách vo výchove.

Na túto odpoveď si počkáme, nakoľko je v riešení.

Autorka : Dagmar Dureckova