Helen Newman – Vynikajúca právnička s dobrým srdcom


Právnička s dobrým srdcom…

Každá organizácia potrebuje spoluprácu z ďalšími kanceláriami, aby mohli čo najlepšie a kvalitne poskytovať svoje služby.

My spolupracujeme s jednou z najlepších právnikov vo Veľkej Británii a tou je Helen Newman. Venuje sa tým najzložitejším prípadom. Jej právnické rady sú vždy správne. Svoju prácu berie veľmi vážne, zodpovedne a dôkladne. Klientov, ktorých zastupovala pre našu organizáciu v súdnom procese, priviedla vždy k šťastnému ukončeniu.

Táto právnička pozná dôkladne medzinárodné právo a vie ho presne použiť počas súdneho procesu.

V prípade potreby vás s Helen Newman skontaktujeme.

Link na Helen Newman :http://www.pj-h.co.uk/site/people/profile/helen.newman

Autorka : Dagmar Dureckova