Prvé neopakovateľné stretnutie s o. Mariánom Kuffom

Hrdí za rodinu – neopísaťelný deň

Napriek tomu, že žijem vo Veľkej Británií, všetci moji anjelici zariadili, aby som sa mohla zúčastniť skvelého dňa, dňa Za zdravú rodinu.
Zdravá rodina je “ Mama, otec a detí „. Pokiaľ je zdravá rodina, je zdravá spoločnosť. Zachovanie biologickej väzby je to najdôležitejšie, na tom to svete.
Nikto nemá právo vziať identitu, alebo ju zmeniť. Detí sú to najcennejšie, čo po nás ostáva.

Stretnutie s Otcom Mariánom Kuffom bolo výnimočné. Lúč pre Dieťa sa snaží spojiť s ľuďmi s čistým a dobrým úmyslom pomáhať slabým, zraneným, poníženým.
Otca Mariána Kuffu počúvam prostredníctvom internetu a beriem si veľa jeho slov k srdcu. Postupne sa snažím uviesť ich do každodenného života, čo je dosť ťažké. Ale ako hovorí otec Kuffa: “ Aj pokús sa počíta.“

Ďakujem za výnimočné stretnutie otec Marián Kuffa, ďakujem aj za všetkých, čo sa zúčastnili. Podanie ruky, stisk, pohľad chápavého a milujúceho otca. Je ťažké opísať slovami pocit, ktorý som mala. Dodalo mi to silu a otvorilo novú cestu.

Verím, že zdravú rodinu “ Mama, otec a detí “ na budúce podporí viac ľudí.

Autorka : Dagmar Dureckova