ManKind – organizácia na pomoc týraným mužom

Vo veľkej Británii sme sa stretli aj s týranými mužmi. Organizácia ManKind je jediná ktorá mužom dokáže pomôcť.

Pracovníci sú vyškoleni a svoju prácu robia veľmi zodpovedne. V prípade potreby vám odporúčame ich priamo kontaktovať, alebo vám pomôžeme.

Sú k dispozícii 24 hodín na čísle 01823 334244

 

Link na org ManKind :www.mankind.org.uk < http://www.mankind.org.uk/

Autorka : Dagmar Dureckova