Spolupracujeme s JUDr. Maricou Pirošikovou, zástupkyňou SR pred ESĽP

Lúč pre Dieťa spolupracuje s JUDr. Maricou Pirošíkovou

Naša organizácia Lúč pre Dieťa sa zaoberá medzinárodnou problematikou detí a rodičov.
Základnou úlohou je chrániť dieťa, jeho blaho a zachovať jeho väzby s biologickou rodinou.

Veľa slovenských, českých, či poľských rodín odchádza za prácou do zahraničia (aj do Veľkej Británie). Mladí odchádzajú študovať a veľa z nich si zakladá rodiny v zahraničí. Vznikajú aj zmiešané manželstvá, či partnerstvá rôznych národností a kultúr. Život v zahraničí je zložitejší. V našich krajinách sú iné pravidlá sociálne, právne. Pravidlá vo výchove, školskej dochádzke atď.

JUDr. Marica Pirošíková zástupkyňa vlády Slovenskej Republiky pre ESĽP je správny človek na správnom mieste. V zložitých prípadoch sú veľmi užitočné na vec sa vzťahujúce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorými tento vykladá Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ním je viazaných 47 členských štátov Rady Európy, ktoré majú ľudské práva pri vnútroštátnom rozhodovaní vykladať v súlade s vyvíjajúcou sa judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Prideliť správny judikát k práve prebiehajúcemu prípadu okamžite je dôležité pre rýchly a správny postup v súdnom konaní. V tomto ohľade je významná jej publikačná činnosť, či upozornenie na konkrétne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré je návodom pre ďalší postup v konaní. Zástupkyňa SR pred ESĽP pravidelne upozorňuje aj na rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré adresuje členským štátom v súvislosti s činnosťou ich sociálnych služieb a súdnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa odoberania detí zo starostlivosti rodičov bez ich súhlasu.

Relevantné informácie môžete nájsť:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1679

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1922

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1950

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2363

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2325

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1958

https://hnonline.sk/expert/1772955-norske-urady-porusuju-ludske-prava

Verím, že naša spolupráca bude pokračovať a prehlbovať sa.

Autorka: Dagmar Dureckova