Spolupracujeme s JUDr. Maricou Pirošikovou, zástupkyňou SR pred ESĽP

     

A Ray of Sunshine for a Child - Lúč pre Dieťa spolupracuje s JUDR. Maricou Pirošíkovou

Som textový blok. Kliknite na tlačidlo Upraviť a zmeňte tento text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. UT elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinaru dapibus leo.

Naša organizácia A Ray of Sunshine for a Child – Lúč pre Dieťa sa zaoberá medzinárodnou problematikou detí a rodičov. Základnou úlohou je chrániť dieťa, jeho blaho a zachovať jeho väzby s biologickou rodinou.

Veľa slovenských, českých, či poľských rodín odchádza za prácou do zahraničia, aj do Veľkej Británie. Mladí odchádzajú študovať a veľa z nich si zakladá rodiny v zahraničí. Vznikajú aj zmiešané manželstvá, či partnerstvá rôznych národností a kultúr. Život v zahraničí je zložitejší. V našich krajinách sú iné pravidlá sociálne, právne. Pravidlá vo výchove, školskej dochádzke, atď.

JUDr. Marica Pirošíková zástupkyňa vlády Slovenskej Republiky pre ESĽP je správny človek na správnom mieste. V zložitých prípadoch sú veľmi užitočné na vec sa vzťahujúce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorými tento vykladá Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ním je viazaných 47 členských štátov Rady Európy, ktoré majú ľudské práva pri vnútroštátnom rozhodovaní vykladať v súlade s vyvíjajúcou sa judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Prideliť správny judikát k práve prebiehajúcemu prípadu okamžite je dôležité pre rýchly a správny postup v súdnom konaní. V tomto ohľade je významná jej publikačná činnosť, či upozornenie na konkrétne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré je návodom pre ďalší postup v konaní. Zástupkyňa SR pred ESĽP pravidelne upozorňuje aj na rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktoré adresuje členským štátom v súvislosti s činnosťou ich sociálnych služieb a súdnymi rozhodnutiami týkajúcimi sa odoberania detí zo starostlivosti rodičov bez ich súhlasu.

Relevantné informácie môžete nájsť: