1. Konferencia – Dieťa je Dar, nie tovar!

Cieľ konferencie.

Všetci rodičia by mali k otázkam ohľadne detí reagovať a vedieť čo najviac.

Rodičia milujú svoje detí. Starajú sa, vychovávajú ich v najlepšom záujme ako vedia. Stáva sa, že dieťa odoberú na základe možného rizika. Áno, stáva sa. Stáva sa to rodičom, ktoré svoje detí milujú. Celý čas sa snažia byť tými najlepšími rodičmi.

V každej krajine platia iné zákony a je iný sociálny systém. Je veľmi dôležité si zistiť o tej krajine, v ktorej plánujeme žiť, alebo žijeme.

Napriek všetkému, sme občania republiky a každá krajina má štátny inštitút pre pomoc občanom v zahraničí. A ako to má fungovať a ako to funguje, budem poukazovať.

Sudcovia, právnici, asistenti, dotknutý rodičia, všetci ste vítaný. Je limitovaný počet miest.

Autorka: Dagmar Dureckova
Plagát: grafické návrhy, kresby: Inkamaminka
Grafická úprava, foto: petkraliphotography, Peter Kutálek