Koronavírus a fajčiari

Fajčenie poškodzuje pľúca a v prípade nákazy COVID-19 môže zhoršovať priebeh smrteľného ochorenia!

Všetkým zainteresovaným ponúkame k dnešnému dňu krátky súhrn najnovších vedeckých zistení o súvislosti fajčenia s COVID-19 z nižšie uvedených relevantných medicínskych zdrojov:

Svetová zdravotnícka organizácia včas upozornila na skutočnosť, že fajčenie zvyšuje zdravotné riziká pri infekcii COVID – 19. Vírus COVID-19 postihuje u človeka v prvom rade jeho dýchací trakt. Fajčenie má veľký dopad na zdravotný stav celého dýchacieho traktu. Je zvlášť rizikové pre jeho dolnú časť , ktorou sú ľudské pľúca.

Najnovšia práca austrálskych autorov publikovaná 20. marca 2020 okrem už vyššie uvedeného poukazuje na biologický mechanizmus zvýšenej zraniteľnosti fajčiarov voči infekcii COVID-19 spôsobený upreguláciou ACE2 receptorov. A poukazuje tiež na to, že fajčenie môže zvyšovať riziko nákazy infekciou, jej prenos a zvýšenú úmrtnosť na COVID-19. Tieto riziká a následky sa týkajú nie len fajčiarov cigariet, ale aj užívateľov elektronických cigariet a IQOS.

194 909 bolo celkové číslo zistených prípadov infikovaných koronavírusom k dátumu 18. marca 2020, vrátane 7 876 úmrtí. Predpokladá sa, že fajčenie je spojené so zlou prognózou priebehu infekcie. Okrem vyššie uvedeného o dýchacom trakte človeka, poškodzuje i imunitný systém a tým schopnosť zvládať infekcie, čím robí fajčiarov zraniteľnejšími voči infekčným ochoreniam. Štúdie preukázali, že fajčiari dostanú
s dva razy väčšou pravdepodobnosťou chrípku a majú potom závažnejšie symptómy. V minulosti sa zistilo, že majú i vyššiu úmrtnosť. Autori spracovali systematickú prehľadovú štúdiu vedeckých prác a ich zistení o vzťahu medzi infekciou COVID-19 a fajčením. Zistenia z Číny preukázali, že medzi pacientmi s COVID-19 bolo viac fajčiarov, ktorí potrebovali mechanickú pľúcnu ventiláciu, alebo ktorí zomreli a vyššie bolo i percento fajčiarov medzi ťažkými prípadmi infekcie. Fajčiari mali približne 2,4 razy väčšiu pravdepodobnosť prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebu mechanickej ventilácie ako nefajčiari.

DIŠTANČNÁ liečba je efektívna metoda, ako prestať s fajčením. Túto liečbu ponúkajú všetkým fajčiarom Centrá pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ).

Distančná forma liečby prebieha doma, bez potreby navštevovania ambulancie.

Liečba pozostáva z 3 dôležitých častí:

  1. liek predpísaný lekárom
  2. nikotínová náplast/náhrada
  3. telefonická podpora terapeutického postupu psychológom

Abstinenciu sa väčšine, i v prípade ťažkých fajčiarov, podarí dosiahnuť za 10 – 30 dní od začiatku liečby. Ale už v prvých dňoch sa významne zníži množstvo vyfajčených cigariet a začína sa tak posilňovanie obranyschopnosti organizmu voči infekcii.

Kontaktujte nás:

CPLDZ Bratislava: 0917 606 188 (v pracovné dni od 9:00 do 17:00)

CPLDZ Košice: 055/6222848

CPLDZ Banská Bystrica: 0901 911 912

Autor: Andrea