Dlhodobo spolupracujeme s Úradom komisára pre deti

Lúč pre Dieťa sa dlhodobo obracia na Úrad komisára pre detí. Rodičia alebo detí sa obracajú na nás v zložitých životných situáciach. Po vyčerpaní všetkých možností kontaktujeme úrad komisára pre detí.

Z tohto dôvodu odporúčame každému, kto prežíva neriešiteľnú situáciu aby kontaktoval tento úrad. Venujú sa ochrane detí na profesionálnej úrovni. Máte problém v škole, nezhoda s rodičia verzus detí? Diskriminácia? Nereagujú na vaše žiadosti inštitúcie, úrady? Z líhala lekárska pomoc počas choroby vášho dieťaťa?

Detí, máte problém v škole, detskom domove a hľadáte pomoc? Vždy je tu pre vás Komisariát pre detí. Každé dieťa môže kontaktovať komisariát

Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava
IČO: 50159399

Nonstop: +421 (0) 950 439 342
Tel: +421 (0)2/ 32 19 16 91
Fax: +421 (0)2/32 19 16 99
Mail: info@komisarpredeti.sk https://komisarpredeti.sk/kontakt/

Autor: Dagmar