Slovák v UK – vydal článok o činnosti našej sesterskej spoločnosti v Anglicku

Naša organizácia Lúč pre Dieťa má sesterskú organizáciu A Ray of Sunshine for a Child vo Veľkej Británii, ktorá pôsobí viac ako 5 rokov.

Je pre nás potešením čítať riadky v časopise Slovák v UK o ich činnosti. Táto organizácia sa rozvíja a poskytuje svoje poradenstvo zadarmo. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním informácií v tých najzložitejších situáciach, akými sú domáce násilie, pri rozvode a rozchode rodičov… Slovenským a českým rodičom a deťom, ktorí nepoznajú sociálny a právny systém a majú jazykovú bariéru.

Okrem poradenstva funguje aj slovensko-česká komunita Klobúčik, kde sa deti aj dospelí učia rodný jazyk, aby sa ľahšie integrovali vo Veľkej Británii a zároveň udržujú naše tradície a zvyky.

Prajeme veľa úspechov v ich práci.

Zdroj: https://www.slovakvuk.com/a-ray-of-sunshine-for-a-child?fbclid=IwAR24Jh6FDXL9T1-SuL5FvtrVwaBq2nD_8EI1LHQTImGxiC3mBtqoqPyo97M

Autor: Dagmar