Dieťa odobraté Nórmi bude riešiť Štrasburg – tvrdenie p. riaditeľky CIPC Andrei Cisárovej je nepravdivé

 

 
 

                                         Dieťa odobraté Nórmi bude riešiť Štrasburg

                                 – Tvrdenie p. riaditeľky CIPC Andrei Cisárovej je nepravdivé

V dnešnej dobe čo raz viac Slovákov žije v zahraničí. Odchádzajú za prácou, štúdiom…Vznikajú manželstvá, partnerstvá rôznych národností. Každá krajina má vlastné zákony, sociálny systém aj pravidla. Pre väčšinu je to cestá do (ne)známa….

Prípad slovenského dievčatká Maxine pozná celé Slovensko. Nórske úrady odobrali plne kojené Maxim rodičom , bez vážneho dôvodu. Rodičia sa obrátili o pomoc na všetky úrady a inštitúcie o pomoc. Jediný úrad CIPC určený na ochranu a pomoc deťom a rodičom v zahraničí. Pani riaditeľka Andrea Cisárová v tomto prípade tvrdila, že rodičia nesúhlasili s premiestnením jurisdikcie na slovensko. Rodičia žiadali o pomoc, no nedostali ju.

Všetci rodičia ako prvé pri problematike s deťmi v zahraničí sa obracajú na úrad CIPC o pomoc, ako premiestniť dieťa na Slovensko. Z našich skúseností pomoc nedostanú.

Tak tiež v tomto prípade , namiesto pomoci nepravdivé tvrdenia. Koľko prípadov, detí je takto uväznených v zahraničí  aj keď je možnosť vrátiť sa do krajiny pôvodu, svojej vlastí….Žiť v kruhu rodiny, blízkych …..

 
 

Autorka : Dagmar Dureckova

Zdroj : HN