Praktické rady z praxe advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu a vyjadrenie JUDr. Marici Pirošíkovej

Naša organizácia sa zaoberá medzinárodnou problematikou detí.
Zmiešané manželstvá a život v inej krajine prináša veľa zložitých situácii.
Vo Veľkej Británii žije veľa Slovákov a Čechov s partnermi, manželmi Britmi, inej národností z EU, ale aj z iných krajín. Je to cesta do (ne)známa hlavne, čo sa týka života detí.
Pre nás je dôležité spolupracovať s advokátmi, ktorý majú profesionálny prístup k medzinárodnému rodinnému právu a tým je kancelária JUDr. Andreja Garu.

 

Praktické rady z praxe advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Garu v spolupráci s  JUDr.Kristína Absolonová, advokátska koncipientka, Mgr.Erika Kišová, advokátska koncipientka.

Advokátska kancelária JUDr Andreja Gara sa špecializuje na medzinárodné rodinné právo . Majú bohaté skúsenosti  v návratových konaní . Tu si môžte prečítať článok z praxe . Príbehy ktoré sú zložité, trvajú roky. Stále sa treba pozerať na práva dieťaťa  , blaho dieťaťa a čo je  v záujme DIEŤAŤA.

 

Medzinárodné únosy detí. Kedy k nim dochádza?

Veľkým prínosom pre našu organizáciu v orientovaní sa v judikatúre a medzinárodnom zákone, dohovoroch  je zástupkyna SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošiková.

Vyjadrenie JUDr. Marice Pirošikovej a JUDr.Petera Rajňáka, predsedu Asociácie rodinných sudcov, JUDr. Róberta Dobrovskeho, PhD.,LL.M,Právnická fakulta , Trnavská univerzita   k prípadom návratového konania. Čo je obvyklý pobyt… Kedy ide o únos dieťaťa jedným z rodičov. …Ako žiadať o pomoc…Kedy súd nariadi návrat do krajiny obvyklého pobytu… a veľa užitočných zákonov, dohovorov nájdete v článku dole.

 

Autorka: Dagmar Dureckova