Písali o nás v Krajánkovi

Organizácia Lúč pre Dieťa sa od r. 2015 špecializuje na návrat slovenských detí žijúcich v zahraničí a ich návratové konanie po premiestnení dieťaťa. V niektorých krajinách má sociálna služba veľkú právomoc a môže dieťa odobrať. Súdne procesy sú veľmi zdĺhavé a nie je výnimkou že i slovenské deti sa nenávratne stratia v zahraničí.

Veľmi podnetné bolo stretnutie Ivety Galbavej s predsedkyňou o.z. Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó. Hovorili o zmiešaných manželstvách rôznych kultúr a národností, kde jeden z partnerov je Slovák. To čo nám na Slovensku môže pripadať bežná starostlivosť, v zahraničí môže byť považované za neprípustné a tak deti môžu byť odobrané rodičom. Informovanosť pre budúcich rodičov je veľmi dôležitá.

Pani Dagmar hovorila o krajinách, kde najčastejšie dochádza k odobratiu slovenských detí a pretože každá krajina má iný právny systém, je veľmi dôležité predchádzať tejto problematike a riziká znížiť na minimum! Je mimoriadne dôležité pomáhať a chrániť deti aby žili vo svojej biologickej rodine alebo pri svojich príbuzných, mohli komunikovať vo svojom rodnom jazyku a držať sa svojich tradícií. Hovorme prosím o tejto téme, podporme toto združenie ktoré často rieši prípady aj zdanlivo stratené, pretože sa jedná i o slovenské deti a realita môže byť veľmi krutá…